InHouse

34 course (s) of InHouse

InHouse
02 buổi
Short-term
Hoạch định và tư duy chiến lược đã không còn là một nhiệm vụ mỗi năm làm một lần như là một phần của việc lên kế hoạch chiến lược hàng năm. Các nhà lãnh đạo ngày nay được đòi hỏi không những khả năng làm việc mà còn phải tư duy một cách chiến lược dài hạn. Hoạch định và tư duy chiến lược trở nên cần thiết hơn bao giờ hết cho sự thành công cả trong ngắn hạn và dài hạn đối với mọi cấp độ quản trị doanh nghiệp. Mấu chốt không chỉ là kỹ năng của mỗi cá nhân mà còn là khả năng cùng làm việc với người khác trong quá trình hoạch định và tư duy chiến lược. Khóa học "Kỹ Năng Tư Duy Chiến Lược" cung cấp cho học viên các kiến thức cần thiết để hiểu biết hiện tại về hoạch định chiến lược để biết cách nghiên cứu và áp dụng hiệu quả những kiến thức vào kỹ năng hoạch định chiến lược kinh doanh tại doanh nghiệp mình đang quản lý. Khóa học này phù hợp với các học viên đang đương nhiệm là Lãnh đạo cấp cao cần tăng cường kiến thức cũng như kỹ năng về hoạch định và tư duy chiến lược. Với khóa học này, học viên sẽ có cơ hội khám phá khả năng của mình như những nhà tư duy chiến lược, hiểu được các phần chính của việc lập kế hoạch và tư duy chiến lược cũng như ứng dụng các công cự thực hành. Mục tiêu đào tạo Hiểu được vai trò và tầm quan trọng của kỹ năng tư duy chiến lược đối với sự phát triển của tổ chức, doanh nghiệp Hiểu được tầm quan trọng của việc hoạch định chiến lược trong công việc Có tầm nhìn và hiểu biết rõ ràng về nội tại doanh nghiệp Làm rõ sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu Xác định các vấn đề trong việc hoạch định chiến lược để phát triển các lợi thế cạnh tranh Tìm hiểu các phương thức tiếp cận thực tế để xác định những cơ hội và thách thức chính Kết hợp các nhu cầu của khách hàng vào việc lên kế hoạch chiến lược Áp dụng các kỹ thuật khác nhau vào việc lên kế hoạch và thực thi thay đổi Biết và áp dụng các công cụ chính để hình thành tư duy chiến lược ma trận SWOT, phân tích PEST, Value chain, Value System, ma trận BCG, chiến lược vòng đời sản phẩm. Hiểu rõ và áp dụng 3 chiến lược cạnh tranh của Micheal Porter: Dẫn đầu về chi phí (Cost Leadership), Cạnh tranh bằng sự khác biệt (Differentiation), và Tập trung thị trường ngách (Niche). Đối tượng học viên Các cấp quản lý & lãnh đạo doanh nghiệp. Đội ngũ quản lý cấp trung (giám đốc chức năng trưởng phó các phòng, ban, bộ phận trong doanh nghiệp). Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này. Nội dung chương trình Chiến lược kinh doanh là gì? Những vấn đề cơ bản về Quản trị chiến lược Cơ cấu phân cấp của chiến lược Mô hình cơ bản về chiến lược kinh doanh Qui trình xây dựng chiến lược Tính duy nhất của chiến lược Các chiến lược phổ biến và hiệu quả được áp dụng Chiến lược khác biệt hóa Chiến lược đại dương xanh Phối hợp giữa chiến lược và chiến thuật 3 Chiến lược cạnh tranh cơ bản của Micheal Porter Phân tích PEST Kỹ thuật phân tích SWOT Chuỗi giá trị và liên kết chuỗi giá trị (Value Chains & Value System) Ma trận BCG Vòng đời sản phẩm PLC Thực hiện 5 tiêu chuẩn trong tư duy chiến lược Phân tích cấu trúc của tổ chức và các nguồn lực để thực hiện Các kỹ năng quan sát và nhận thức hiệu quả Xây dựng các quan điểm trong tư duy chiến lược Xác định tầm quan trọng của sức mạnh định hướng và xây dựng định hướng Xác định mục tiêu chiến lược của tổ chức
InHouse
04 buổi
Short-term
Thay đổi là một xu hướng tất yếu của sự phát triển trong các tổ chức ngày nay. Nhất là thời đại bùng nổ công nghệ thông tin và viễn thông, môi trường kinh doanh, kinh tế thay đổi một cách nhanh chóng, đã tạo ra rất nhiều cơ hội cũng như không kém thách thức đối với các nhà quản lý. Do đó, thay đổi là một yếu tố quan trọng liên quan đến việc quản lý kinh doanh. Nếu không mau chóng thích ứng với sự thay đổi, doanh nghiệp khó có thể giữ được vị thế trong thị trường cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ. Thay đổi có thể ở dạng bị động hoặc chủ động, nhằm khai thác các cơ hội mới để phát triển các tổ chức ngày càng hiệu quả hơn. Việc chủ động nhận dạng đúng nhu cầu thay đổi đồng thời quản lý thành công sự thay đổi là một thách thức lớn và cũng là yếu tố quan trọng giúp các tổ chức thành công vượt bậc. Chính vì vậy năng lực quản trị sư thay đổi của các nhà quản trị càng ngày càng trở nên quan trọng. Khóa học " Kỹ Năng Quản Lý Sự Thay Đổi " sẽ cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng về quản lý sự thay đổi để từ đó giúp các nhà quản trị có thể điều hành thành công trong việc áp dụng những cải tiến thay đổi quy trình, công nghệ mới mà có ảnh hưởng tới các thói quen của thành viên có liên quan, đôi khi các thay đổi đó đang diễn ra hàng ngày tại tổ chức doanh nghiệp. Mục tiêu đào tạo Nhận biết vai trò quan trọng mà con người nắm giữ trong việc chuyển đổi doanh nghiệp thành công. Thảo luận những thách thức cơ bản trong việc giúp con người thay đổi và làm sao để tồn tại được trong quá trình thay đổi đó. Hiểu được và có thể ứng dụng những bước cần thiết để quản lý con người thay đổi thành công. Áp dụng kiến thức quản trị thay đổi vào dự án hoặc chương trình để quản lý sự thay đổi về tư duy và hành vi của con người một cách có hiệu quả. Đối tượng học viên Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp Các Giám đốc chức năng, trưởng / phó các phòng / ban / bộ phận trong doanh nghiệp Những ai mong muốn hoàn thiện và phát triển năng lực kỹ năng này. Nội dung chương trình Phần 1. Phân tích môi trường dẫn đến sự thay đổi Phân loại sự thay đổi Các tác động của sự thay đổi Nắm bắt tiến trình của sự thay đổi Các loại thay đổi trong doanh nghiệp Thay đổi bị động và các tác động tới cá nhân và tổ chức Thay đổi chủ động và các hiệu quả với cá nhân và tổ chức Các bước từ khởi xướng thay đối đến thực hiện thay đổi trong tổ chức Phân tích các bước: Nên và không nên trong từng bước Xác định, đánh giá và quản lý rủi ro trong sự thay đổi Đo lường và đánh giá kết quả của sự thay đổi Xây dựng văn hóa thay đổi chủ động Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế Phần 2. Quy trình quản lý thay đổi Mục tiêu cho sự thay đổi Kế hoạch hành động và triển khai 4P trong quản trị thay đổi Truyền thông và huấn luyện nhân viên về sự thay đổi Thể chế hóa các phương cách mới trong quá trình thay đổi Xây dựng và triển khai văn hóa mới Giám sát và đánh giá sự thay đổi Điều chỉnh kế hoạch thay đổi kịp thời Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế Phần 3. Xử lý các vấn đề cưỡng lại sự thay đổi Cưỡng lại là phản ứng tự nhiên của con người (Phản ứng vô thức) Cưỡng lại có chủ đích tiêu cực Các lý do cưỡng lại sự thay đổi Các nguyên tắc để xử lý các nguyên nhân không chịu thay đổi Để thay đổi diễn ra theo hướng tích cực Kỹ năng giao tiếp trong thuyết phục người khác thay đổi Vai trò lãnh đạo trong thúc đẩy tạo cảm hứng trong thay đổi Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế Phần 4. Quản lý Stress trong thay đổi Hiểu về stress và nguyên nhân tạo nên stress Các kỹ thuật tự quản lý và làm giảm stress Các kỹ thuật giúp người khác giảm stress Các chiến lược về giao tiếp tránh gây stress và tạo kết quả tích cực trong quản lý và tác động sự thay đổi Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế Phần 5. Duy trì sự thay đổi Những nội dung chính cần nhớ và thực hiện sự thay đổi Cam kết và cách thực hiện cam kết thay đổi Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế Phần 6. Đánh giá nắm bắt nội dung và tổng kết chương trình Nhận diện các loại thay đổi Đánh giá sự sẵn sàng thay đổi Đánh giá các rủi ro khi thay đổi Lập kế hoạch thay đổi Kế hoạch truyền thông thay đổi trong nội bộ Mô hình quy trình thay đổi Chiến lược triển khai thay đổi và các chỉ tiêu thay đổi Chiến lược đối phó với phản ứng thay đổi
InHouse
04 buổi
Short-term
Khóa học "Kỹ năng Giải quyết Mâu thuẫn và Xung đột" sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng phân tích tìm ra bản chất, các nguồn gốc và hậu quả xung đột của cá nhân trong tổ chức, đánh giá và kiểm soát bản thân trong việc giải quyết xung đột; thể hiện kỹ năng mềm dẻo và hiệu quả trong giải quyết xung đột nhóm & Quản lý quan hệ của tổ chức. Mục tiêu đào tạo Nghiên cứu những thái độ, hành vi và chiến thuật giúp chúng ta giải quyết xung đột có tính xây dựng. Đánh giá và quyết định khi nào sử dụng năm phương pháp giải quyết xung đột khác nhau: Né tránh, hòa giải, đối đầu, thỏa hiệp và hợp tác. Đưa ra nhiều lựa chọn hơn để đối phó với những tình huống có những mục tiêu, chiến thuật và phong cách khác nhau. Đạt được những kỹ năng có tác động mạnh để ảnh hưởng và thuyết phục người khác hướng về mục tiêu chung. Nhờ bạn bè, đồng nghiệp mà hiểu rõ hơn những điểm mạnh của mình khi giải quyết xung đột và những khía cạnh cần phải cải thiện. Chuẩn bị công cụ để xử lý xung đột và cải thiện chất lượng của những mối quan hệ. Tự tin và sáng tạo hơn trong việc giữ cho mức độ xung đột đủ thấp để có được những kết quả đôi bên cùng có lợi thông qua hợp tác, đàm phán và cộng tác. Đối tượng học viên Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp Các Giám đốc chức năng, trưởng / phó các phòng / ban / bộ phận trong doanh nghiệp Những cá nhân mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quản lý xung đột, mâu thuẫn. Nội dung chương trình Phần I: Tổng quan về mâu thuẫn và xung đột Mâu thuẫn và xung đột là gì? Một số quan điểm quản lý Lợi ích và tác động “mâu thuẫn – xung đột”? Phần II: Quản lý mâu thuẫn – xung đột Phân loại và các cấp độ mâu thuẫn – xung đột Phương pháp xác định “Phần chìm” của mâu thuẫn Phân tích nguyên nhân gây ra mâu thuẫn Ai có thể giải quyết tối ưu Quy trình giải quyết mâu thuẫn – xung đột 9 Chiến lược xử lý mẫu thuẫn Một số bí quyết xử lý mẫu thuẫn Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế Phần III: Thực thi và đánh giá Triển khai thực hiện giải pháp đã chọn Đánh giá kết quả và bài học kinh nghiệm Các biện pháp quản trị rủi ro hiệu quả Xây dựng tinh thần Teamwork Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế Phần IV. Đánh giá và tổng kết chương trình (Nội dung chương trình ở trên có thể thay đổi cho phù hợp theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp) Phương pháp giảng dạy Lớp học được phân chia theo nhóm nhỏ học viên để thảo luận và chia sẻ. Phương pháp đào tạo nhấn mạnh đến việc học viên làm trung tâm dựa trên các bài tập tình huống, video clip, trò chơi... Phương pháp không đặt nặng tính lý luận, giáo điều. Giảng viên trình bày lý thuyết ngắn gọn, học viên cần tham gia tích cực trong các bài tập ngắn. Sau mỗi phần trình bày của các nhóm học viên, giảng viên gợi ý để điều chỉnh giải pháp và đúc kết những bài học nhỏ theo từng đề mục. Chuyên gia sử dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học: Thảo luận mở (Open discussion) Nghiên cứu tình huống (Case study) Bài tập tự đánh giá (Self-assessment) Thuyết giảng ngắn đề tài thực tế (Mini-lecture) Bài tập tình huống và tự đánh giá Trong chương trình giảng viên sẽ cung cấp một số bài tập tình huống khác nhau, học viên sẽ tham gia thảo luận về cách tiếp cận từng tình huống. Các tình huống này sẽ giúp học viên củng cố và biết cách áp dụng thực tế các nội dung của bài học. Bên cạnh đó còn có các danh sách câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra và trả lời với các hình thức như: Bài tập tình huống (Case studies) Câu hỏi và trả lời (Questions & answers) Bảng kế hoạch hành động (Planning worksheets) Các công cụ biểu mẫu và danh sách kiểm tra (Toolkits & check-lists). Kế hoạch hành động (Sau khóa học) Xác định các điểm mấu chốt nổi bật, quan trọng nhất của khóa học mà cá nhân thu hoạch được Vạch ra các mục tiêu và các kế hoạch hành động cụ thể sau khóa học Xác định các chủ đề cho sự phát triển cá nhân và cải thiện kỹ năng mới trong tương lai.
InHouse
04 buổi
Short-term
  Cảm xúc chi phối mọi mặt của cuộc sống: tiền bạc, công việc, thời gian, thân thể. Cuộc sống được định hình và quyết định bởi chính cảm xúc đang diễn ra trong mỗi chúng ta. Cảm xúc của con người luôn thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác, điều đó chi phối hầu hết các khía cạnh của cuộc sống. Do đó, để có được một cuộc sống chất lượng cao với các mối quan hệ gia đình, bạn bè, công việc, chúng ta cần biết cách kiểm soát cảm xúc của mình một cách tích cực. Khóa học "Quản Trị Cảm Xúc Bản Thân" được thiết kế nhằm giúp học viên biết cách nhận diện thói quen với cảm xúc nóng giận, sợ hãi, lo lắng bất chợt của mình xảy ra trong công việc và cuộc sống hàng ngày, từ đó biết cách khắc chế và luyện tập thay đổi thói quen tích cực để giúp bạn thành công trong công việc và đời sống hàng ngày cũng như trong các mối quan hệ xã hội. Mục tiêu đào tạo Nhận thức và thấu hiểu được cảm xúc bản thân mình. Nắm được các cách giải phóng cảm xúc tiêu cực Thay đổi môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến cảm xúc Mọi người hiểu nhau hơn, điều khiển cảm xúc để có chất lượng sống tốt hơn Xây dựng các nguyên tắc thay đổi thói quen tích cực cho bản thân. Đối tượng học viên Lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Tổng Giám đốc, Giám đốc); Giới chủ doanh nghiệp. Đội ngũ quản lý cấp trung của các Doanh nghiệp (Giám đốc Marketing, Giám đốc nhân sự, Các trưởng phòng/ ban chức năng khác) Những ai cần học để quản lý cảm xúc bản thân. Nội dung chương trình Phần 1. Tại sao cần kiểm soát cảm xúc Cảm xúc ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống thế nào? Các yếu tố ảnh hưởng đến cảm xúc Những yếu tố tạo nên cảm xúc Yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến cảm xúc Trạng thái cơ thể ảnh hưởng đến cảm xúc 5 Yếu tố ảnh hưởng đến thân thể Sự tập trung của bạn tạo nên cảm xúc Cách sử dụng ngôn từ ảnh hưởng đến cảm xúc Phần 2. Nhận diện các cảm xúc trong cuộc sống Hạnh phúc Đau khổ & Buồn phiền Lo âu & Căng thẳng Cảm giác tội lỗi Ghen tức Giận dữ Phần 3. Điều khiển cảm xúc trong cuộc sống Điều khiển cảm xúc trong công việc Điều khiển cảm xúc trong gia đình Xây dựng mới các mối quan hệ Hàn gắn lại các mối quan hệ gia đình công việc Phần 4. Luyện tập cách thức rèn luyện cảm xúc tích cực Phương pháp rèn luyện trạng thái cơ thể Phương pháp xác lập mục tiêu Phương pháp tuyên bố Chiến thắng hay thua cuộc Kỹ thuật lật ngược vấn đề Phần 5. Đánh giá và tổng kết chương trình
InHouse 506 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
02 buổi
Short-term
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC Kính gửi Quý vị Kết quả nghiên cứu của Hiệp hội Nhân Sự USA và khảo sát ý kiến từ Cộng đồng Quản lý Nhân Sự hàng đầu tại Việt Nam đều khẳng định giá trị và tầm quan trọng đặc biệt của hệ thống Mô Tả Công Việc trong Doanh nghiệp. Hệ thống này đã giúp công tác: TUYỂN DỤNG, GIAO VIỆC, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ, ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN đạt được kết quả vượt trội. Phần lớn giới lãnh đạo Doanh nghiệp và cấp Quản lý sẽ ngạc nhiên khi biết được mức độ quan trọng và tính trọng tâm ưu tiên cần phải có của hệ thống mô tả công việc trong Doanh nghiệp:  Xếp thứ 1, chiếm 89%: Hệ thống Mô tả công việc rõ ràng (Job Description) Xếp thứ 2, chiếm 83%: Hệ thống Mục tiêu công ty (Company Goals) Xếp thứ 3, chiếm 82%: Chính sách công việc và phúc lợi linh hoạt (Work & Benefits Flexible) Xếp thứ 4, chiếm 71%: Hệ thống thưởng hiệu quả (Rewards System) Xếp thứ 5, chiếm 64%: Chính sách thưởng cạnh tranh (Incentive Competitive) Xếp thứ 6, chiếm 44%: Hệ thống quản lý hiệu quả (KPI System) Xếp thứ 7, chiếm 31%: Khung hoa hồng bán hàng (Incentive Scheme) Thực tế hiện nay tại đa số các Doanh nghiệp Việt Nam, Quản lý cấp trung không sử dụng hệ thống mô tả công việc (MTCV) để giao việc hiệu quả và sử dụng các thông tin trong MTCV để chọn ra các tiêu chí đánh giá KPI nhân viên, cũng như chưa biết ứng dụng MTCV trong việc đề ra các chương trình đào tạo kiến thức và kỹ năng cho nhân viên dẫn đến  NHÂN VIÊN KHÔNG LÀM VIỆC HIỆU QUẢ VÀ THƯỜNG XUYÊN NGHỈ VIỆC . Phòng Quản lý Nhân sự thì chưa hiểu được cách thức và phương pháp đúng để xây dựng hệ thống MTCV trong Doanh nghiệp, dẫn đến hậu quả nhân viên không nắm được các mục tiêu công việc và chưa hiểu chức năng – nhiệm vụ cụ thể của mình trong tổ chức. Với kinh nghiệm thực tiễn chuyên sâu trong quản trị doanh nghiệp và tư vấn triển khai thành công cho hàng trăm doanh nghiệp lớn, tập đoàn, những chia sẻ thực tế, dễ hiểu từ  Ông Ngô Đình Đức – Chuyên gia Tư vấn Quản trị Nhân sự hàng đầu tại Việt Nam  thông qua khóa đào tạo  "PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC”  chắc chắn sẽ giúp các Học viên hoàn toàn tự tin giải quyết nhanh chóng các vấn đề vướng mắt bằng một phương pháp trực quan và công cụ đơn giản. Bên cạnh đó, Ông Đức cũng sẽ chia sẻ đến Học viên cách thức tổ chức quản lý hệ thống Nhân sự hiệu quả qua ứng dụng Mô tả công việc để kết nối và phát triển các hệ thống quản trị nhân sự theo mô hình 3P’s, KPI rất thiết thực. Lợi ích tham gia khóa đào tạo KHÁM PHÁ BÍ QUYẾT xây dựng mô tả công việc của các công ty Tư vấn Nhân sự hàng đầu. NẮM BẮT PHƯƠNG PHÁP ma trận trong Phân tích Chức Năng – Nhiệm vụ để hình thành các trách nhiệm công việc trong mô tả công việc dễ dàng. THỰC HÀNH TRỰC TIẾP thực tế để xây dựng được Mô tả công việc cho từng vị trí TIẾP NHẬN BIỂU MẪU Mô tả công việc thực tiễn đang áp dụng trong quản trị nhân sự của các công ty Nhân sự hàng đầu thế giới THAM KHẢO CÔNG CỤ và dữ liệu hơn 1.600 Mô tả công việc đang chuẩn hoá tại USA Nội dung đào tạo Những vấn đề trở ngại của hệ thống Mô tả công việc Phân tích công việc Quy trình phân tích công việc Các phương pháp phân tích công việc theo ma trận RACIS Thực hành phân tích công việc Vai trò Mô tả công việc trong quản lý con người Thực hành viết Mô tả công việc Sử dụng công cụ hiện đại để viết nhanh một Mô tả công việc trong vòng 01 giờ GIẢNG VIÊN: ÔNG NGÔ ĐÌNH ĐỨC TỔNG GIÁM ĐỐC POCD - CHUYÊN GIA TƯ VẤN NHÂN SỰ Ông Đức đã trải qua các chương trình đào tạo quốc tế: The Extraordinary Leader Facilitator Certification – Zenger & Folkman International – USA, 2015 Balanced Scorecard Professional Certification - Balanced Scorecards Institutes – USA, 2014 Rethinking HR & Talent Certification - Prof. Dave Ulrich - PACE, 2011 Train The Trainer Certification - Extended DISC Finland, 2011.  Ông Đức có sự am hiểu và tầm nhìn về chiến lược doanh nghiệp, tổ chức doanh nghiệp và chiến lược thị trường - sản phẩm - khách hàng. Từng kinh qua những vai trò khác nhau từ án hàng, quản lý dự án, GĐ Phát triển Kinh doanh rồi TGĐ Doanh nghiệp giúp cho quan điểm của ông thực tế, hài hòa và gần gũi hơn với doanh nghiệp. Ông Đức đã tham gia vào các dự án tư vấn & đào tạo cho Trường Hải Ôtô, Eximbank, Nhựa Tân Tiến, Âu Á Trading, Dược Hoàng Long, Bến Thành TSC, Bến Thành Tourist, Mobifone, Tasco, Tổng CT Thăng Long, Thuốc lá Thăng Long, Bắc Phương, Bao bì nhôm New Toyo,Tasco, Vinasoy, Cát Lợi, Saigon COOP, VSIP… Ông đặc biệt phù hợp cho các dự án liên quan đến chiến lược doanh nghiệp và việc triển khai cụ thể vào cơ cấu tổ chức, các hệ thống quản trị điều hành và các hệ thống nhân sự. Ông cũng thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông với vai trò chuyên gia quản trị nhân sự, quản trị hiệu quả công việc và hệ thống Thẻ điểm cân bằng BSC. Số lượng chỗ ngồi có hạn. Quý vị vui lòng click vào  ĐĂNG KÝ  bên dưới để giữ chỗ, chúng tôi ưu tiên các Doanh nghiệp đóng phí trước. Thời gian:  8h30 - 16h30  ngày 18/04/2019 Địa điểm Dự kiến:  Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh Ưu đãi Đặc biệt:  CFO Vietnam tài trợ 20 suất đóng phí đầu tiên:  1.800.000VNĐ / học viên Từ suất thứ 21, học phí là 2.500.000VNĐ/ học viên. Nhóm từ 05 người giảm 10%; từ 10 người giảm 15% Điện thoại: 028 62 704 666 | 028 66 701 666 Hotline: 0938 512 399 (Ms Mai) | 03 9999 5887 (Ms Phương) Email: Mai.Truong@CFOCapital.vn | Phuong.Le@CFOCapital.vn
InHouse Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
02 buổi
675
Giới thiệu Phát sinh hoạt động mua bán hàng hoá và dịch vụ với tổ chức, cá nhân nước ngoài, Doanh nghiệp bạn đã tham giao vào một giao dịch xuyên biên giới, và đang đối mặt với rủi ro cao về nghĩa vụ thuế Nhà thầu nước ngoài mà không hề hay biết. Do không nắm bắt tường tận về quy định hiện hành và các thay đổi thường xuyên về thuế Nhà thầu nước ngoài,  nhiều Doanh nghiệp ở Việt Nam bất ngờ về nghĩa vụ thuế  này khi bị Cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra nhiều năm sau đó. Bên cạnh đó, việc không biết đến cơ hội tiết kiệm thuế từ việc áp dụng  Hiêp định thuế tránh đánh thuế hai lần (“DTA”) , một giải pháp về thuế tạo lợi thế trong thời đại toàn cầu hóa thương mại, thu hẹp khoảng cách của các hệ thống Thuế giữa các quốc gia, dỡ bỏ rào cản thương mại và khuyến khích đầu tư xuyên quốc gia, sẽ làm tăng thêm các chi phí không đáng có cho Doanh nghiệp. Đặc biệt đối với ngành Logictics khi các hoạt động giao dịch quốc tế diễn ra thường xuyên hàng ngày thì cơ hội tiết kiệm thuế từ DTA là rất lớn do Việt Nam đã ký kết hơn 70 Hiệp định thuế với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, thực tế vẫn có trên 90% các doanh nghiệp logistics không những không tận dụng được cơ hội từ DTA mà còn đang đối mặt với tình huống không quản lý được đầy đủ các rủi ro về thuế trong quá trình hoạt động dẫn đến các khoản phạt, truy thu thuế liên quan đến hoạt động thanh toán cho đối tác nước ngoài (chia sẻ lợi nhuận, phí quản lý, phân bổ doanh thu và thuế…). Liệu Doanh nghiệp của bạn có chắc chắn về ảnh hưởng thuế Nhà thầu nước ngoài đối với các giao dịch xuyên biên giới đã xảy ra trong nhiều năm qua? Liệu Doanh nghiệp của bạn có đánh giá được các rủi ro tiềm ẩn của loại thuế này cho các giao dịch hiện tại và tương lai? Liệu Doanh nghiệp của bạn đã nắm bắt được các cơ hội tiết kiệm thuế dựa theo các quy định trong nước và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (“DTA”)? Bộ phận Kế toán – Tài chính và Ban quản lý Doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là Doanh nghiệp Logictics nói riêng thường trăn trở với các câu hỏi sau đây: Khi nào phát sinh nghĩa vụ thuế Nhà thầu nước ngoài? Nghĩa vụ thuế thuộc về ai: Bên Việt Nam hay Bên nước ngoài? Các trường hợp nào được miễn thuế Nhà thầu nước ngoài? Ký hợp đồng mua bán theo giá Gross hay giá Net để tối ưu hóa lợi ích? Cấu trúc các giao dịch như thế nào để lập kế hoạch thuế tốt nhất? Các loại thuế chịu sự chi phối của DTA? Cơ sở thường trú là gì? Quốc gia nào được quyền đánh thuế trước? Thỏa thuận việc phân chia quyền đánh thuế của mỗi Nước ký kết? Các khoản thu nhập có thể áp dụng DTA? Mức thuế suất ấn định đánh trên thu nhập của Nhà thầu nước ngoài? Làm sao để áp dụng DTA hiệu quả? Ai là đối tượng áp dụng DTA? Hồ sơ áp dụng DTA bao gồm những gì? Các quy định về nội dung trên Hóa đơn nào cần được tuân thủ đầy đủ với ngành Logistics? Cách thức nhận diện các rủi ro liên quan đến thuế GTGT đối với hoạt động Đại lý Hãng vận tải quốc tế và hoạt động kinh doanh Logistics? Làm thế nào để tận dụng khả năng áp dụng thuế suất 0% đối với hoạt động vận tải quốc tế và dịch vụ xuất khẩu? Có các rủi ro gì liên quan đến thuế Nhà thầu nước ngoài đối với các giao dịch xuyên biên giới? Làm sao để tận dụng cơ hội miễn thuế Nhà thầu nước ngoài đối với các khoản thanh toán cho đối tác nước ngoài? CFO Việt Nam hân hạnh giới thiệu đến Quý Doanh nghiệp Khóa đào tạo:  “Hiểu biết   các quy định mới nhất vế thuế Nhà thầu nước ngoài và Hiệp định thuế; và giải pháp giúp Doanh nghiệp quản lý rủi ro trong ngành Logistics”.  Chúng tôi tin chắc rằng sau Khóa học, Quý Doanh nghiệp sẽ nắm bắt được những kiến thức vững vàng về thuế Nhà thầu nước ngoài và Hiệp định thuế DTA để có thể tự tin giải quyết được các rủi ro đối với giao dịch xuyên biên giới và áp dụng Hiệp định thuế nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh hoạt động kinh doanh của mình, đặc biệt là đối với các Doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh trong ngành Logicstics. Mục tiêu  Sau khi hoàn thành chương trình, học viên có thể: Xác định đầy đủ nghĩa vụ thuế Nhà thầu nước ngoài trong các khoản thanh toán ra nước ngoài Nhận diện và xử lý cho từng trường hợp giá Gross, giá Net Hiểu biết và được Cập nhật đầy đủ những nội dung mới về thuế Nhà thầu nước ngoài và các kinh nghiệm thực tiễn Nhận diện được rủi ro và cách xử lý trong các trường hợp đặc biệt (bản quyền, lãi vay, vận tải quốc tế) Nhận diện cơ hội tiết kiệm thuế thông qua việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế 02 lần Vận dụng được các biện pháp tránh đánh thuế 02 lần Cân nhắc tái cấu trúc các giao dịch, lập kế hoạch thuế nhằm tối ưu hóa số thuế Nhà thầu nước ngoài phải nộp của Doanh nghiệp. Sử dụng Hiệp định thuế hiệu quả khi lập luận miễn, giảm với cơ quan thuế Đạt được hiểu biết chung về các sắc thuế ảnh hưởng đến ngành Logistics Thảo luận các ảnh hưởng thuế quan trọng đối với các hoạt động chính của ngành Logistics Thảo luận và nắm bắt cách xử lý chung của toàn ngành Tìm hiểu về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế 02 lần cho ngành Logistics Trao đổi và nhận được sự tư vấn trực tiếp của Giảng viên Đối tượng Thành viên HĐQT, HĐTV, Ban Giám đốc, Ban điều hành; Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng; Giám đốc bộ phận, Trưởng/phó trưởng phòng ban chức năng; Chuyên viên Tài chính, kế toán. Nội dung  Ngày 1: Thuế Nhà thầu nước ngoài và Hiệp định thuế   Phần I: Ai phải chịu thuế Nhà thầu nước ngoài? Có phải mọi khoản thanh toán ra nước ngoài đều chịu thuế Nhà thầu nước ngoài? Nước nào có quyền ưu tiên thu thuế đối với Nhà thầu nước ngoài? Có gì mới trong 06 trường hợp được miễn thuế theo hướng dẫn của Thông tư 103/2014/TT-BTC (có hiệu lực từ 1/10/2014) Thảo luận 13 tình huống phổ biến Không còn đau đầu với việc vận dụng các khái niệm “Cung cấp”, “Tiêu dùng”, “Lãnh thổ” trong thực tế Ưu và nhược điểm của 03 phương pháp tính thuế Nhà thầu nước ngoài Áp dụng biểu thuế qua từng các giai đoạn Nên ký Hợp đồng theo giá Gross, giá Net hay giá Hỗn hợp? Nghĩa vụ thuế thuộc về ai: Bên Việt Nam hay Nhà thầu nước ngoài? Chọn lựa về giá dựa theo phạm vi công việc và yêu cầu của từng bên Hướng dẫn chi tiết các bước tính thuế NTNN đối với từng loại giá Nhận diện các trường hợp đặc biệt Tính thuế riêng hay chung khi hàng hóa không kèm (hoặc kèm) dịch vụ? Xử lý mới đối với Điều khoản Bảo hành sản phẩm đi kèm Xác định nghĩa vụ thuế nhanh hơn qua ma trận các tình huống có thể xảy ra trên thực tế Xử lý thu nhập từ lãi vay, bản quyền, vận tải hàng không, vận tải đường biển có gì khác? Đừng quên các nội dung về đăng ký, kê khai, nộp thuế Lập kế hoạch thuế sớm khi có thể Các lưu ý về điều khoản bảo hành/ dịch vụ miễn phí Tách hay không tách giá trị hàng hóa và dịch vụ? Cẩn thận khi thiết lập các điều khoản giao hàng trên hợp đồng Cân nhắc điều chỉnh phương pháp tính thuế Thảo luận các tình huống thực tế tại doanh nghiệp. Phần II: Tổng quan về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (“DTA”) Nội luật và DTA Các khái niệm cơ bản và quan trọng Các khái niệm cơ bản trong DTA Hiểu rõ hơn về “Đối tượng cư trú” và “Cơ sở thường trú” Phân tích các điều khoản quan trọng trong DTA Nguyên tắc cơ bản khi đánh thuế đối với Thu nhập từ hoạt động kinh doanh qua 10 tình huống cụ thể Xác định đối tượng thực hưởng đối với Thu nhập từ bản quyền 03 điều kiện không thể thiếu để miễn thuế đối với tiền công của cá cá nhân nước ngoài làm việc tại Việt Nam Làm thế nào để áp dụng DTA Trao đổi các nội dung thực tiễn Ngày 2: Quản lý rủi ro thuế của ngành Logictics Nhìn ra thế giới và nhìn lại Việt Nam: Tổng quan về ngành và các ảnh hưởng thuế quan trọng: Theo Thông lệ quốc tế Theo Luật thương mại Việt Nam Cam kết WTO về dịch vụ Logistics Quay về thực tại: Nhận diện các rủi ro thuế có thể phát sinh đối với các khoản thu nhập nhận được và chi phí chi ra cho đối tác nước ngoài Thách thức: Ảnh hưởng thuế quan trọng đến hoạt động Đại lý Hãng vận tải nước ngoài Ẩn số: Ảnh hưởng thuế quan trọng đối với hoạt động kinh doanh Logistics Trao đổi xử lý thuế đối với các khoản chia sẻ lợi nhuận, phí quản lý và các khoản thanh toán khác ra nước ngoài Xác định nghĩa vụ thuế của ngành thông qua 05 câu hỏi cơ bản Nguyên tắc cơ quan xác định nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển phát quốc tế Liên hệ Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: 028 62 704 666 Email: Contact@CFOCapital.vn Chứng nhận hoàn thành Khóa học được cấp bởi CFO Việt Nam Một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Giám đốc Tài chính
InHouse Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
02 buổi
675
Giới thiệu Doanh nghiệp nào cũng phải có nghĩa vụ đóng thuế theo pháp luật và chi phí thuế luôn luôn là một khoản chi phí mà lãnh đạo doanh nghiệp phải tập trung quan tâm, cân nhắc.  Làm thế nào để có thể tiết kiệm chi phí thuế mà vẫn tuân thủ nghiêm túc các qui định của Pháp luật ?  đây là một thách thức đặt ra cho những cán bộ phụ trách tài chính – kế toán  trong doanh nghiệp. Mục tiêu  Sau khi hoàn thành chương trình, học viên sẽ được: Những kinh nghiệm giải bài toán kiểm soát chi phí thông qua các tình huống thực tế và các thảo luận mở về các vướng mắc mà các doanh nghiệp đang trăn trở. Cơ sở để đưa ra các quyết định hợp lý về cơ cấu chi phí thuế tối ưu. Đối tượng Thành viên HĐQT, HĐTV, Ban Giám đốc, Ban điều hành; Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng; Giám đốc bộ phận, Trưởng/ phó trưởng phòng ban chức năng; Chuyên viên Tài chính, kế toán; Các cá nhân khác có quan tâm. Nội dung Thế nào là lập kế hoạch thuế, trốn thuế và tránh thuế Chiến lược lập kế hoạch thuế Rủi ro trong lập kế hoạch thuế Phần 2. Tối ưu thuế trong  quá trình thành lập doanh nghiệp Thuế và các loại hình doanh nghiệp Thuế và các hình thức góp vốn đầu tư Các chi phí trước thành lập Phần 3. Tối ưu thuế trong quá trình hoạt động doanh nghiệp Tối ưu thuế TNDN Tối ưu thuế GTGT Tối ưu các thuế khác Phần 4. Tối ưu thuế trong quá trình tái cơ cấu Các loại hình tái cơ cấu doanh nghiệp và tác động thuế Thuế trong Sáp nhập và mua lại (M&A) Phần 5. Tối ưu thuế thu nhập cá nhân Tối ưu thuế đối với thu nhập từ tiền lương tiền công Tối ưu thuế đối với thu nhập từ kinh doanh Tối ưu thuế đối với thu nhập từ đầu tư và chuyển nhượng vố Tối ưu thuế với các thu nhập khác Phần 6. Trao đổi, tư vấn các vướng mắc  về Thuế Liên hệ Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: 028 62 704 666 Email: Contact@CFOCapital.vn Chứng nhận hoàn thành Khóa học được cấp bởi CFO Việt Nam Một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Giám đốc Tài chính  
InHouse Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
02 buổi
675
Giới thiệu Khi phát sinh hoạt động mua bán hàng hoá và dịch vụ với tổ chức, cá nhân nước ngoài, Doanh nghiệp bạn đã tham giao vào  giao dịch xuyên biên giới  và có khả năng đối mặt với rủi ro về nghĩa vụ  thuế Nhà thầu nước ngoài  mà có thể Doanh nghiệp không lường trước. Do không nắm bắt tường tận về quy định hiện hành và các thay đổi thường xuyên về  thuế Nhà thầu nước ngoài , nhiều Doanh nghiệp ở Việt Nam bất ngờ về nghĩa vụ thuế này khi bị Cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra nhiều năm sau đó. Đến năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết với các yêu cầu tuân thủ khắc khe hơn. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/05/2017. Trên thực tế việc hiểu cặn kẽ và áp dụng phù hợp các quy định về giao dịch theo giá thị trường gặp khá nhiều khó khăn do các quy định này du nhập khá nhiều các khái niệm quốc tế, cách tiếp cận vấn đề của các nước phát triển, đồng thời đòi hỏi các thông tin so sánh có chất lượng cao và được sắp xếp phù hợp cho mục đích riêng này. Nắm bắt và vận dụng xử lý thuế  quốc tế đối với  các giao dịch xuyên biên giới  để tạo ra lợi thế cạnh tranh không chỉ là mối quan tâm của Nhà cung cấp nước ngoài mà còn là của Doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, các rủi ro về tác động của  thuế Nhà thầu  là các rủi ro tuân thủ quan trọng, không thể bỏ qua khi Doanh nghiệp phát sinh  các giao dịch xuyên biên giới . Để vận dụng được các lợi thế và phòng ngừa các rủi ro, Doanh nghiệp cần tìm lời giải đáp cho các câu hỏi sau: Khi nào phát sinh nghĩa vụ thuế Nhà thầu nước ngoài? Nghĩa vụ thuế này thuộc về ai: Bên nước ngoài hay Bên Việt Nam? Các trường hợp nào được miễn thuế Nhà thầu nước ngoài? Ký hợp đồng mua bán theo giá Gross hay giá Net để tối ưu hóa lợi ích? Cấu trúc các giao dịch như thế nào để có kế hoạch thuế tốt nhất? Do có nhiều quy định và giải thích kỹ thuật phức tạp nên nhiều Doanh nghiệp chỉ tuân thủ các yêu cầu ở mức tối thiểu. Việc kéo dài tình trạng tuân thủ thấp có thể dẫn đến nhiều rủi ro như bị điều chỉnh, ấn định và truy thu thuế khi Cơ quan thuế tiến hành kiểm tra, thanh tra Doanh nghiệp nhiều năm sau đó. Với mong muốn đem đến kiến thức thực tiễn nhất về Chủ đề thuế quốc tế, giúp Doanh nghiệp nắm bắt những điểm tuân thủ cốt lõi về thuế Nhà thầu nước ngoài, Hiệp định thuế và giao dịch liên kết theo nguyên tắc giá thị trường, RSM Vietnam rất hân hạnh giới thiệu đến Quý Doanh nghiệp Khoá học  “TÌM HIỀU TÁC ĐỘNG THUẾ NHÀ THẦU ĐỐI VỚI CÁC GIAO DỊCH XUYÊN BIÊN GIỚI” Mục tiêu Sau khi hoàn thành Chương trình, học viên có thể: Xác định đầy đủ nghĩa vụ thuế Nhà thầu nước ngoài đối với các khoản thanh toán ra nước ngoài Nhận diện và xử lý cho từng trường hợp giá Gross, giá Net Hiểu biết và được cập nhật đầy đủ những nội dung mới về thuế Nhà thầu nước ngoài và các kinh nghiệm xử lý thực tiễn Nhận diện được rủi ro và cách xử lý trong các trường hợp đặc biệt (bản quyền, lãi vay, vận tải quốc tế …) Đối tượng Thành viên HĐQT, HĐTV, Ban Giám đốc, Ban điều hành. Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng; Giám đốc bộ phận, Trưởng/ phó trưởng phòng ban chức năng; Chuyên viên Tài chính, kế toán. Nội dung Ai phải chịu thuế Nhà thầu nước ngoài? Có phải mọi khoản thanh toán ra nước ngoài đều chịu thuế Nhà thầu nước ngoài? Nước nào có quyền ưu tiên thu thuế đối với Nhà thầu nước ngoài? Có gì mới trong 06 trường hợp được miễn thuế theo hướng dẫn của Thông tư 103/2014/TT-BTC (có hiệu lực từ 01/10/2014) Thảo luận 13 tình huống phổ biến Không còn đau đầu với việc vận dụng các khái niệm “Cung cấp”, “Tiêu dùng”, “Lãnh thổ” trong thực tế Ưu và nhược điểm của 03 phương pháp tính thuế Nhà thầu nước ngoài Áp dụng biểu thuế qua từng các giai đoạn Nên ký Hợp đồng theo giá Gross, giá Net hay giá Hỗn hợp? Nghĩa vụ thuế thuộc về ai: Bên Việt Nam hay Nhà thầu nước ngoài? Chọn lựa về giá dựa theo phạm vi công việc và yêu cầu của từng bên Hướng dẫn chi tiết các bước tính thuế NTNN đối với từng loại giá Nhận diện các trường hợp đặc biệt Tính thuế riêng hay chung khi hàng hóa không kèm (hoặc kèm) dịch vụ? Xử lý mới đối với Điều khoản Bảo hành sản phẩm đi kèm Xác định nghĩa vụ thuế nhanh hơn qua ma trận các tình huống có thể xảy ra trên thực tế Xử lý thu nhập từ lãi vay, bản quyền, vận tải hàng không, vận tải đường biển có gì khác? Đừng quên các nội dung về đăng ký, kê khai, nộp thuế Lập kế hoạch thuế sớm khi có thể Các lưu ý về điều khoản bảo hành/ dịch vụ miễn phí Tách hay không tách giá trị hàng hóa và dịch vụ? Cẩn thận khi thiết lập các điều khoản giao hàng trên hợp đồng Cân nhắc điều chỉnh phương pháp tính thuế Thảo luận các tình huống thực tế tại doanh nghiệp.   Liên hệ Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: 028 62 704 666 Email: Contact@CFOCapital.vn Chứng nhận hoàn thành Khóa học được cấp bởi CFO Việt Nam Một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Giám đốc Tài chính
InHouse
02 buổi
Short-term
Các lưu ý khi quyết toán thuế và kinh nghiệm nhận diện và quản lý rủi ro trong việc triển khai Hóa đơn điện tử Trong thời điểm cuối năm các doanh nghiệp bất kể quy mô nhận thấy việc chuẩn bị tờ khai quyết toán thuế luôn là một thách thức lớn đối với doanh nghiệp, bên cạnh áp lực về thời gian của các kỳ quyết toán thuế TNDN & TNCN cùng với tốc độ thay đổi nhanh chóng của các quy định thuế có thể làm Doanh nghiệp không cập nhật kịp thời nhiều xử lý thuế quan trọng. Với khối lượng quy định thuế được ban hành liên tục trong thời gian gần đây, các Doanh nghiệp chắc chắn phải tiêu tốn rất nhiều thời gian trong việc theo dõi, nghiên cứu và cập nhật liên tục các quy định mới và mong muốn biết được các thay đổi nào sẽ tác động cụ thể đến hoạt động Doanh nghiệp. Việc nắm bắt không kịp thời, không đầy đủ các quy định về thuế còn làm gia tăng rủi ro trong việc xác định nghĩa vụ thuế phù hợp và có thể dẫn đến các khoản truy thu ngoài dự kiến khi Doanh nghiệp bị kiểm tra, thanh tra thuế sau này.  Bên cạnh đó, một trong những mối quan tâm lớn của doanh nghiệp là việc chuyển đổi từ giao dịch sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, theo đó làm thế nào để các doanh nghiệp cần nhanh chóng nhận diện và quản lý rủi ro trong việc triển khai Hóa đơn điện tử để tránh bị động khi chính thức áp dụng. Nội dung chính của khóa đào tạo: I. Cập nhật Quy định và kỹ năng Quyết toán thuế Nắm bắt được các thay đổi quan trọng về thuế trong năm Được cập nhật các xử lý thuế đặc thù trong một số ngành nghề phổ biến Nhận diện các thay đổi quan trọng và so sánh ảnh hưởng thuế từ các thay đổi này So sánh và cập nhật cách giải thích gần đây của Cơ quan thuế về quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN Nhóm, gộp và phân loại các khoản mục chi phí không được trừ một cách hiệu quả khi khi quyết toán thuế TNDN và cập nhật các xử lý mới nhất về chi phí không được trừ Nhận biết được các điểm rủi ro thường gặp khi quyết toán thuế TNCN và cập nhật cách xử lý Thảo luận về lập kế hoạch thuế và phương pháp phòng ngừa rủi ro về thuế Cập nhật cách xử lý thuế mới nhất cho một số trường hợp đặc biệt đáng lưu ý II. Nhận diện và quản lý rủi ro, sai sót triển khai Hóa đơn điện tử  Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn giấy (tự in/đặt in) cần lưu ý gì? Doanh nghiệp đang sử dụng HĐĐT cần lưu ý gì? Các hoạt động nội bộ khi sử dụng HĐĐT cần lưu ý gì? Thảo luận các vướng mắc thường gặp liên quan đến HĐĐT theo các quy định hiện hành (a). Gợi ý các bước chuẩn bị việc chuyển đổi sang HĐĐT theo Nghị Định 119 Lên kế hoạch triển khai HĐĐT Rà soát quy trình, chính sách có thể bị ảnh hưởng khi chuyển đổi sang HĐĐT Huấn luyện nội bộ quy trình mới về HĐĐT Xem xét đánh giá các Nhà cung cấp dịch vụ (b). Vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình sử dụng HĐĐT Đối với HĐĐT đầu vào Hình thức nhận HĐĐT (email/ web, ảnh hưởng đến thời gian ghi nhận chi phí/ khấu trừ thuế) Xác nhận tính hợp pháp của hóa đơn (rủi ro/ sai sót thường gặp, giải pháp hạn chế rủi ro, vấn đề về hóa đơn doanh nghiệp bỏ trốn) Theo dõi nội bộ về hóa đơn đã thanh toán/ chưa thanh toán Phương thức quản lý và truy cập hóa đơn Lưu trữ HĐĐT (định dạng, phương thức lưu trữ để thuận tiện truy xuất, luân chuyển chứng từ giữa các phòng ban) Đối với HĐĐT đầu ra Thông báo phát hành HĐĐT (thủ tục đăng ký, và phát hành hóa đơn tại trụ sở/chi nhánh, mẫu hóa đơn dùng chung/riêng) Tạo lập, xuất hóa đơn (thời điểm lập hóa đơn theo đặc điểm hoạt động KH, sử dụng hóa đơn giữa các chi nhánh/ đơn vị phụ thuộc) Chữ ký người mua hàng Giao nhận hàng hóa cho Khách hàng (hóa đơn đi đường) Xử lý HĐĐT đã lập (sai sót, hàng hóa bị trả lại một phần/ toàn bộ, điều chỉnh tăng/ giảm, chiết khấu trên hóa đơn) Hóa đơn trả hàng, bảo hành Quản lý, lưu trữ (hình thức lưu trữ) Chuyển đổi HĐĐT. (c). Chia sẻ, thảo luận về Những sai sót, gian lận thường gặp về hóa đơn, cách thức nhận diện và phòng tránh rủi ro Với mong muốn đem đến kiến thức cập nhật mới nhất về các thay đổi, chỉ ra các tác động thuế sẽ ảnh hưởng đến các Doanh nghiệp như thế nào, tổng hợp các lưu ý không thể bỏ qua; chia sẻ một số kinh nghiệm thực tiễn để ngăn ngừa những rủi ro thường gặp .   
InHouse Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
02 buổi
675
Giới thiệu Như Quý Anh/Chị đã biết, với khối lượng lớn các quy định về thuế, cũng như các hướng dẫn về quyết toán thuế  vừa được các Cơ quan thuế ban hành ồ ạt, các Doanh nghiệp chắc chắn phải tiêu tốn rất nhiều thời gian để theo dõi, nghiên cứu, cập nhật. Quan trọng hơn hết, các Doanh nghiệp đều mong muốn nhanh chóng cập nhật các thay đổi kiểm soát các tác động cụ thể như thế nào đến Doanh nghiệp của mình? Việc nắm bắt không kịp thời, không đầy đủ các hướng dẫn, trả lời về quyết toán thuế  sẽ làm gia tăng rủi ro trong việc xác định nghĩa vụ thuế phù hợp và có thể dẫn đến các khoản truy thu ngoài dự kiến khi Doanh nghiệp bị kiểm tra, thanh tra thuế sau này. Với mong muốn hỗ trợ Doanh nghiệp nhanh chóng cập nhật đầy đủ và dễ dàng các nội dung liên quan đến việc quyết toán thuế, chỉ ra các thay đổi về thuế đang ảnh hưởng đến hầu hết các Doanh nghiệp, tổng hợp các lưu ý không thể bỏ qua về quyết toán thuế và trình bày đến Doanh nghiệp những so sánh về ảnh hưởng thuế của  một cách rõ ràng và cụ thể nhất, CFO Việt Nam hân hạnh giới thiệu đến Quý Doanh nghiệp Khoá học “CẬP NHẬT MỚI NHẤT VỀ QUYẾT TOÁN THUẾ”   Nội dung đào tạo Phần 1: Quyết toán Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) 1. Lưu ý tổng quát về quyết toán thuế TNDN Nguyên nhân gây chênh lệch kế toán và thuế? Các khoản mục thường gây ra chênh lệch trên Báo cáo kế toán Chi tiết các bước thực hiện điều chỉnh trên Tờ khai quyết toán thuế Những lưu ý khác trên Tờ khai quyết toán không thể bỏ sót 2. Doanh thu chịu thuế TNDN đã được xác định đúng chưa? Khác biệt chính giữa doanh thu chịu thuế và doanh thu kế toán là gì? Lưu ý về thời điểm xác định doanh thu chịu thuế đối với dịch vụ Xác định doanh thu chịu thuế trong một số trường hợp đặc biệt Làm thế nào để hạn chế sai sót Đâu là những vấn đề phải lưu ý về Chi phí được trừ? Nhắc lại những nguyên tắc cơ bản nhất 05 vấn đề lớn về chi phí khấu hao Chi phí tiền lương và 04 vấn đề cần lưu ý Chi phí không tương xứng với doanh thu và 03 lưu ý quan trọng 02 vấn đề lớn về phí dịch vụ trả cho công ty liên kết 06 lưu ý chính về chi phí vượt định mức/ bị giới hạn Một số rủi ro khác liên quan đến các khoản chi Các quy định mới về các khoản chi khác đáng chú ý 3. Sai sót thường gặp khi xử lý Thu nhập khác và Chuyển lỗ 4. Một số vấn đề mới Quy đổi tỷ giá ngoại tệ theo quy định thuế và kế toán Hướng dẫn chi tiết cách thức xử lý một số vấn đề liên quan trong trường hợp năm tài chính lệch năm dương lịch Kê khai giao dịch liên kết, Xu hướng kiểm tra, thanh tra thuế 5. Lưu ý quan trọng về Hồ sơ quyết toán thuế TNDN Các thay đổi về mẫu biểu theo quy định mới Các chỉ tiêu cần chú ý của Tờ khai 03/TNDN Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán Yêu cầu mới về hồ sơ khai thuế kèm Báo cáo tài chính Phần 2: Quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) 1. Tình trạng cư trú của cá nhân trong năm tính thuế Mô hình gợi ý các vấn đề cần nhận diện Làm thế nào xác định đúng tình trạng cư trú? Giảm thiểu sai sót khi xác định tình trạng cư trú 2. Thu nhập chịu thuế có những vấn đề gì? 05 sai sót thường gặp khi xác định thu nhập chịu thuế Thời điểm xác định và các lưu ý quan trọng Một số lưu ý về thu nhập chịu thuế và không chịu thuế 05 vấn đề thường gặp về việc quy đổi thu nhập chịu thuế (gross- up) Một số điểm cần lưu ý nếu doanh nghiệp thực hiện chính sách tiền thuế giả định, tiền nhà giả định Các sai sót phổ biến về chứng từ hỗ trợ 3. Lưu ý về các khoản giảm trừ thu nhập chịu thuế TNCN Những lưu ý quan trọng Giảm trừ gia cảnh cho bản thân Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc Các khoản giảm trừ khác Về cấp mã số thuế cho người phụ thuộc tại hồ sơ quyết toán Hướng dẫn cách kê khai Phụ lục bảng kê mẫu 05-3/BK-TNCN 4. Quyết toán thuế TNCN Đối tượng quyết toán thuế TNCN Trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN Trường hợp tự thực hiện quyết toán thuế TNCN Các lưu ý quan trọng về hồ sơ quyết toán thuế TNCN Một số chú ý về nơi nộp hồ sơ quyết toán Thời hạn nộp hồ sơ Một số xử lý riêng có liên quan trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi) Liên hệ Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: 028 62 704 666 Email: Contact@CFOCapital.vn Chứng nhận hoàn thành Khóa học được cấp bởi CFO Việt Nam Một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Giám đốc Tài chính
InHouse Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
02 buổi
675
Giới thiệu Với khối lượng quy định thuế được  ban hành ồ ạt  với tốc độ chóng mặt trong thời gian gần đây, các Doanh nghiệp chắc chắn phải  tiêu tốn rất nhiều thời gian  trong việc  theo dõi, nghiên cứu và cập nhật liên tục  các quy định mới và mong muốn biết được các thay đổi nào sẽ tác động cụ thể lên Doanh nghiệp của mình. Do không lường trước được rủi ro về thuế nhiều Doanh nghiệp khá bất ngờ với các khoản bị truy thu, nộp phạt vế thuế khi bị Cơ quan thuế kiểm tra, thanh tra trong nhiều năm sau đó. Nhanh chóng nắm bắt các quy định thuế phức tạp, cập nhật các xử lý thuế mới, quản trị tốt rủi ro về thuế và lên kế hoạch sớm về thuế  luôn là yêu cầu lớn của Bộ phận Kế toán – Tài chính và của Ban Giám đốc Doanh nghiệp. Mục tiêu Sau khi hoàn thành Khóa học, học viên sẽ: Nắm bắt kịp thời các thay đổi quan trọng của các chính sách thuế mới Hiểu biết tác động của các thay đổi tới hoạt động doanh nghiệp nhằm thực hiện việc lập kế hoạch hiệu quả Lập kế hoạch thuế phù hợp và hiệu quả nhằm tối ưu số thuế phải nộp theo thực tiễn của Doanh nghiệp Trao đổi và nhận được sự tư vấn trực tiếp của Giảng viên. Đối tượng Thành viên HĐQT, HĐTV, Ban Giám đốc, Ban điều hành. Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng; Giám đốc bộ phận, Trưởng/ phó trưởng phòng ban chức năng; Chuyên viên Tài chính, kế toán. Nội dung đào tạo Cập nhật các giải thích mới nhất từ Cơ quan thuế trong năm Cập nhật các thay đổi thuế đã, đang và sẽ có hiệu lực về Thuế TNDN, thuế TNCN, thuế GTGT, Hóa đơn chứng từ… Nhóm, gộp và hân loại 37 khoản chi không được trừ và các nguyên tắc nhận diện chi phí không được trừ Nắm bắt được các ảnh hưởng trọng yếu về thuế  và có kế hoạch chuẩn bị tốt nhất trước các quy định mới về thuế Các Công văn hướng dẫn một số xử lý các tình huống phức tạp Tổng hợp các lưu ý không thể bỏ qua và trình bày những so sánh về ảnh hưởng thuế một cách rõ ràng và cụ thể nhất. Liên hệ Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: 028 62 704 666 Email: Contact@CFOCapital.vn Chứng nhận hoàn thành Khóa học được cấp bởi CFO Việt Nam Một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Giám đốc Tài chính
InHouse Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
02 buổi
675
Giới thiệu Nhanh chóng nắm bắt các quy định thuế phức tạp, cập nhật các xử lý thuế mới, quản trị tốt rủi ro về thuế và lên kế hoạch sớm về thuế  luôn là yêu cầu lớn của Bộ phận Kế toán – Tài chính và của Ban Giám đốc Doanh nghiệp. Việc nắm bắt không kịp thời, không đầy đủ các thay đổi về thuế, không hiểu biết các nội dung cơ bản về thanh tra, kiểm tra thuế sẽ làm  gia tăng rủi ro về thuế , dẫn đến các khoản truy thu ngoài dự kiến khi Doanh nghiệp bị  kiểm tra, thanh tra thuế  sau này; đồng thời làm giảm, thậm chí  mất cơ hội để tiết kiệm thuế  cho Doanh nghiệp. Với mong muốn đem đến kiến thức cập nhật mới nhất về các thay đổi trong quy định thuế, giúp Doanh nghiệp nhận diện được các rủi ro thường xảy ra trong quá trình kiểm tra – thanh tra thuế và trình bày đến Doanh nghiệp phương pháp hoạch định thuế để hạn chế các rủi ro và tận dụng cơ hội tiết kiệm thuế, CFO Việt Nam hân hạnh giới thiệu đến Quý Doanh nghiệp Khoá học  “ Kỹ năng cần thiết để nhận diện và khắc phục rủi ro trong thanh tra kiểm tra và lập kế hoạch thuế”. Mục tiêu Sau khi hoàn thành Khóa học, học viên sẽ: Nắm bắt quy trình cần biết trong kiểm tra – thanh tra thuế Nhận diện được các rủi ro thường xảy ra trong quá trình kiểm tra – thanh tra thuế Nắm bắt nội dung về khiếu nại, khởi kiện, quyền của người nộp thuế trong khiếu nại Biết được các công việc cần chuẩn bị để giảm thiểu rủi ro bị truy thu và xử phạt thuế Nhận diện được các rủi ro phổ biến về thuế TNDN, TNCN, GTGT, hóa đơn chứng từ…và cập nhật các thay đổi gần nhất về các loại thuế này Lập kế hoạch thuế phù hợp và hiệu quả nhằm tối ưu số thuế phải nộp theo thực tiễn của Doanh nghiệp Trao đổi và nhận được sự tư vấn trực tiếp của Giảng viên Đối tượng Thành viên HĐQT, HĐTV, Ban Giám đốc, Ban điều hành. Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng; Chuyên viên Tài chính, kế toán; Các cá nhận khác có quan tâm. Nội dung đào tạo Phần I – Nhận diện và khắc phục rủi ro trong thanh tra kiểm tra thuế 1. Nắm bắt những nội dung Doanh nghiệp cần biết trong kiểm tra – thanh tra thuế 2. Hiểu biết chung về kiểm tra – thanh tra thuế 3. Các lưu ý về trình tự thời gian trong kiểm tra – thanh tra 4. Làm việc hiệu quả với Cơ quan thuế 5. Chuẩn bị khi Cơ quan thuế làm việc trực tiếp tại Doanh nghiệp 6. Rủi ro thường xảy ra khi kiểm tra – thanh tra thuế Các rủi ro thường gặp về thuế TNDN Các rủi ro thường gặp về thuế GTGT Các rủi ro thường gặp về thuế TNCN Các rủi ro thường gặp về hoá đơn, chứng từ Cập nhật các thay đổi mới nhất về thuế Phần II – Lập kế hoạch thuế 1. Phân biệt “Trốn thuế”, “Tránh thuế” và “Hoạch định thuế” 2. Cơ sở để Hoạch định thuế 3. Phương pháp Hoạch định thuế Tận dụng các ưu thế về Không gian Tận dụng các ưu thế về Thời gian Tận dụng các ưu thế về Tái cấu trúc DN Tận dụng các ưu thế về Hiệp định quốc tế Tận dụng các ưu thế về Cơ cấu lại các hoạt động hiện tại của DN Lưu ý các hạn chế về hoạch định thuế Thảo luận thực tiễn về hoạch định thuế Hoạch định thuế TNDN Hoạch định thuế TNCN Hoạch định thuế NTNN Hoạch định thuế GTGT Hoạch định thuế XNK Liên hệ Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: 028 62 704 666 Email: Contact@CFOCapital.vn Chứng nhận hoàn thành Khóa học được cấp bởi CFO Việt Nam Một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Giám đốc Tài chính
InHouse Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
02 buổi
675
Giới thiệu Bản chất của  Kế hoạch Ngân sách chính là Kế hoạch Kinh doanh sắp tới được thể hiện bằng tiền , nói cách khác, đó chính là tổng hợp của tất cả mọi Kế hoạch trong một Doanh nghiệp.  Không thực hiện hoặc thiếu chu đáo  trong việc lập Kế hoạch Ngân sách là một trong những yếu tố mang lại  rủi ro lớn  cho Doanh nghiệp. Nếu là người nhận trách nhiệm tổ chức Soạn thảo Kế hoạch Ngân sách năm 2018, Anh/Chị sẽ đứng trước nhiều thách thức trong việc phân bổ thời gian, phân công nhân lực, điều phối giữa các phòng ban…  và đặc biệt xây dựng các biểu mẫu để sử dụng. Tham gia chương trình  “Xây dựng Kế hoạch Ngân sách Doanh nghiệp bằng Excel”  do CFO Việt Nam tổ chức, vấn đề về Form, Mẫu biểu của Anh/Chị sẽ được gỡ bỏ. Tham gia chương trình, Anh/ Chị sẽ tiếp cận cơ hội: Trao đổi trực tiếp với chuyên gia trong việc tư vấn lập KHNS cho các Doanh nghiệp tại VN Tương tác trực tiếp với hơn 20 biểu Excel lập KHNS Doanh nghiệp. TỪ:   Ngân sách Doanh thu; Ngân sách Thu tiền; Ngân sách Sản xuất; Ngân sách Nguyên liệu; Ngân sách Chi tiền; Ngân sách Nhân công; Ngân sách Giá thành Sản phẩm; Ngân sách Chi phí Bán hàng và Hành chính; Ngân sách Đầu tư, Ngân sách Khấu hao hàng tháng;… ĐẾN:   Ngân sách Dòng tiền; Báo cáo Lãi lỗ Kế hoạch ;  Bảng Cân đối Kế toán Ngân Sách.   Mục tiêu Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, học viên sẽ có thể: Nắm rõ mục đích  lập KHNS Vận dụng phương pháp lập KHNS  phù hợp với đặc thù ngành nghề/ doanh nghiệp Soạn thảo quy trình  lập KHNS và  phân công công việc  cho những nhân sự tham gia Lập các biểu mẫu  kế hoạch ngân sách  bằng Excel  (cách làm phổ biến nhất hiện nay) Đối tượng Các chủ doanh nghiệp, lãnh đạo công ty; Thành viên HĐQT, HĐTV, Ban Giám đốc, Ban điều hành; Giám đốc Tài chính; Kế toán trưởng, chuyên viên phòng kế toán, chuyên viên tài chính; Nhân sự chuyên trách về thuế. Nội dung đào tạo Xuyên suốt chương trình, việc hướng dẫn và thực hành lập KHNS cho DN sẽ được  thực hiện trên Excel; Người tham dự  chuẩn bị laptop riêng  để thực hành trực tiếp; Học viên  sẽ nhận được bộ biểu mẫu Excel thực tế  về lập KHNS cho DN để thực hành và qua đó  lựa chọn áp dụng cho riêng DN của mình; Sau khóa học, học viên có thể liên hệ nhận ý kiến tư vấn từ Giảng viên Liên hệ Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại:   028 62 704 666  |  028 66 701 666 Hotline | Email:  0938 512 399 (Ms Mai) |  Mai.Truong@CFOCapital.vn   0968 798 939 (Ms Ngọc) |  Ngoc.Ngo@CFOCapital.vn   03 9999 5887 (Ms Phương) |  Phuong.Le@CFOCapital.vn   Chứng nhận hoàn thành Khóa học được cấp bởi CFO Việt Nam Một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Giám đốc Tài chính
InHouse Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
02 buổi
675
Giới thiệu Bản chất của số liệu kế toán là những ghi chép phản ảnh các giao dịch trong quá khứ, một chuyên viên tài chính – kế toán giỏi, một quản lý tài năng sẽ biến những số liệu khô khan này trở thành những con số biết nói, tức là  chuyển các con số kế toán thành ngôn ngữ kinh doanh,  hỗ trợ đắc lực cho lãnh đạo doanh nghiệp và nhà đầu tư đưa ra các quyết định sáng suốt nhất. Chương trình  PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH  sẽ giúp học viên hiểu được kỹ lưỡng từng dòng trên các báo cáo tài chính, nắm được  điểm cốt lõi  và các con số quan trọng nhất trong toàn bộ các báo cáo này và chúng phản ảnh tình hình kinh doanh như thế nào. Đặc biệt, cách phân tích  báo cáo lưu chuyển tiền tệ  – báo cáo quan trọng nhất và cũng khó phân tích nhất, sẽ được tập trung trình bày, cùng hàng loạt nội dung trọng yếu khác như  cơ cấu vốn tối ưu , các  dấu hiệu cho thấy cần phân tích kỹ lưỡng hơn … từ đó đánh giá chính xác được sức mạnh tài chính, những tiềm năng, hiệu quả kinh doanh, những triển vọng và rủi ro trong tương lai, từ đó đề ra các giải pháp quản lý tài chính hoặc đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả, góp phần nâng cao uy tín của doanh nghiệp. Chương trình cũng dành cho các  chuyên viên tài chính, chuyên viên tín dụng, chuyên viên thẩm định dự án đầu tư, thẩm định dự án  để hiểu rõ về đơn vị đối tác trước khi thực hiện giao dịch. Mục tiêu Giúp các chuyên viên quản lý Tài chính – Kế toán, các nhà đầu tư: Tăng cường sự hiểu biết chuyên sâu về các điểm trọng yếu của Báo cáo tài chính và các thông tin cần công bố. Nắm vững tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, phân tích được dòng tiền của doanh nghiệp Ra quyết định dựa trên các chỉ số tài chính nhằm đem lại lợi nhuận tối ưu nhất Đối tượng Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính, Giám đốc Tài chính; Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, chuyên viên phòng kế toán; Chuyên viên tài chính Chuyên viên tín dụng, chuyên viên thẩm định dự án; Các nhà đầu tư, Lãnh đạo doanh nghiệp; Các cá nhân khác có quan tâm. Nội dung đào tạo Phần I. Bản chất cốt lõi của các báo cáo tài chính: 1. Bảng cân đối kế toán. Cấu trúc bảng cân đối kế toán. Ý nghĩa của việc Tài sản được phân chia thành ngắn hạn và dài hạn, Công nợ được phân chia thành ngắn hạn và dài hạn, nhưng Vốn chủ sở hữu thì không được phân chia. Ý nghĩa của việc hàng tồn kho được trình bày ở gần cuối phần Tài sản ngắn hạn. 2. Báo cáo kết quả kinh doanh. Cấu trúc báo cáo kết quả kinh doanh. Ai chịu trách nhiệm về từng dòng trên báo cáo này? Ý nghĩa của việc báo cáo riêng Doanh thu gộp và Doanh thu thuần. Bộ phận bán hàng có giỏi hay không? Tầm quan trọng của lợi nhuận gộp. Tầm quan trọng của chi phí hoạt động. Tầm quan trọng của Lợi nhuận từ họat động kinh doanh trước thuế và trước chi phí lãi vay. 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Cấu trúc Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Tầm quan trọng của Tiền mặt so với Lợi nhuận kế toán. Có dùng được lợi nhuận để mua sắm và đầu tư không? Tầm quan trọng của Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. 4. Thuyết minh báo cáo tài chính. Cấu trúc Thuyết minh báo cáo tài chính. Là báo cáo dài nhất và có rất nhiều thông tin chi tiết quan trọng. Thuyết minh báo cáo tài chính có những thông tin mà Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ không thể có được. 5. Mối liên hệ giữa các báo cáo tài chính. Lợi nhuận từ Báo cáo kết quả kinh doanh được chuyển sang Bảng cân đối kế toán như thế nào? Báo cáo lưu chuyển tiền tệ liên quan như thế nào đến các báo cáo khác? Vai trò của thuyết minh báo cáo tài chính Phần II. Nguyên tắc phân tích báo cáo tài chính: 1. Phân tích tỷ trọng. So sánh với doanh thu. So sánh với tổng tài sản. 2. Phân tích so với ngành nghề. Tầm quan trọng việc so sánh với ngành nghề. So sánh theo ngành nghề để biết mình có tốt hơn đối thủ cạnh tranh hay không. Nguồn thông tin chỉ số tài chính của ngành nghề. 3. Phân tích xu hướng/ phân tích ngang. Phân tích theo thời gian để biết xem mình có tốt hơn chính mình hay không. Phần III. Phân tích các tỷ số tài chính chủ yếu: 1. Phân tích khả năng sinh lời. Hai doanh nghiệp cùng có lợi nhuận kế toán bằng nhau chưa chắc đã sinh lời như nhau. So sánh lợi nhuận với doanh thu. So sánh lợi nhuận với vốn. So sánh lợi nhuận với tài sản. 2. Phân tích khả năng thanh khoản. Khả năng công ty trả nợ ngắn hạn. Số ngày công ty có thể chi trả. Tính cấp thiết của việc thanh toán ngắn hạn cho bên ngoài. Công ty không có thanh khoản có thể bị phá sản. 3. Phân tích cơ cấu nguồn vốn, khả năng vay và trả nợ. Khác với phân tích khả năng thanh khoản, không phải chỉ là ngắn hạn hay dài hạn. Công ty có đủ lượng tiền để trả nợ trong dài hạn hay không. Công ty có thể vay tiếp được nữa hay không mà vẫn không gặp rủi ro tài chính cao. Công ty có nên trả bớt nợ vay hay không. Giới thiệu một số phương pháp xác định cơ cấu vốn tối ưu cho một công ty. 4. Phân tích khả năng quản lý tài sản và năng lực hoạt động. Chi phí hoạt động trên doanh thu. Tỷ lệ chi phí thông thường của một số chức năng/bộ phận trong công ty. Hiệu quả sử dụng tài sản. Phần IV. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ: 1. Đánh giá khả năng tạo ra tiền mặt của doanh nghiệp. Nguồn gốc và chất lượng của dòng tiền và lợi nhuận kế toán. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ so sánh với doanh thu. 2. Các tỷ số tài chính sử dụng khi phân tích dòng tiền. Phân tích khả năng sinh “tiền” của công ty so với khả năng sinh “lời” của một công ty. Phần V. Các lưu ý thực tế khi phân tích báo cáo tài chính. Các thủ thuật làm đẹp báo cáo tài chính. Một vài tỷ số và chỉ tiêu đặc thù khi phân tích báo cáo tài chính một số ngành. Liên hệ Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: 028 62 704 666 Email: Contact@CFOCapital.vn Chứng nhận hoàn thành Khóa học được cấp bởi CFO Việt Nam Một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Giám đốc Tài chính
InHouse Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
02 buổi
675
Giới thiệu Bỏ qua những khái niệm hàn lâm và những định nghĩa chứa đựng biết bao ngôn từ hoa mỹ, gây tranh cãi và tốn kém nhiều giấy mực, bản chất đích thực của dự án đầu tư suy cho cùng chỉ đơn giản là việc bỏ ra những đồng tiền ngày hôm nay để kỳ vọng sẽ thu được chúng về trong tương lai Thế nhưng dòng tiền chi ra hôm nay là thực nhưng dòng tiền sẽ thu về trong tương lai mới chỉ là dự đoán, hay còn là những con số vô hồn, đôi khi được gọt giũa rất đẹp, nằm yên lành trên những trang giấy trắng mà thôi. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể tự tin khi bỏ ra những đồng tiền chắc chắn của hôm nay để đầu tư vào các dự án đó? Khóa học  Lập, thẩm định và lựa chọn dự án đầu tư  sẽ giúp chúng ta Lập được dự án đầu tư, biết cách tính  các dòng tiền liên quan đến một dự án, đánh giá tính hiệu quả  của dự án đó. Các quy trình ra quyết định đầu tư cùng các phương pháp quản lý rủi ro cũng sẽ được giới thiệu chi tiết để có thể lập và tìm ra chính xác  “quả trứng vàng”  nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho tương lai. Mục tiêu Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể: Phân tích rủi ro cho các dự án đầu tư Hiểu và tính được tỷ lệ chi phí vốn để chiết khấu dòng tiền dự án. Hiểu quy trình ra quyết định đầu tư như thế nào là hợp lý. Biết cách chuẩn bị, làm việc với các phòng ban, cá nhân nào để thu thập thông tin liên quan cho việc lập dự án đầu tư cũng như việc thẩm định dự án đầu tư. Lập được dự án đầu tư, biết cách tính các dòng tiền liên quan đến một dự án: dòng tiền đầu tư ban đầu, dòng tiền vào tăng thêm và dòng tiền kết thúc dự án. Sử dụng các kỹ thuật đánh giá dự án: Thời gian hoàn vốn (Payback Period, Giá trị hiện tại ròng (Net Present Value-NPV), Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (Internal Rate of Return-IRR), Chỉ số sinh lợi (Profitability Index). Lựa chọn các dự án tốt trong tổng các dự án để tối đa hóa giá trị cổ đông khi tổng công ty có nhiều dự án. So sánh các dự án với đời dự án không bằng nhau Lựa chọn thực tế hay lựa chọn chiến lược cho các dự án  Lựa chọn dự án trong điều kiện có sự hạn chế về vốn  Tính chi phí biên vốn (Marginal Cost of Capital) để lựa chọn các dự án đầu tư.  Biết những sai lầm hay gặp phải khi làm các dự án đầu tư và cách khắc phục. Đối tượng Thành viên HĐQT, HĐTV, Ban Giám đốc, Ban điều hành. Giám đốc Tài chính; Giám đốc bộ phận, Trưởng/phó trưởng phòng ban chức năng; Chuyên viên Tài chính; Chuyên viên đầu tư. Nội dung đào tạo Phần I.  Giới thiệu các khái niệm quan trọng về dự án đầu tư Giá trị  của đồng tiền theo  thời gian 1. Vai trò của giá trị đồng tiền theo thời gian 2. Các số tiền đơn 3. Tiền định kỳ (năm) 4. Dòng tiền hỗn hợp 5. Lãi suất kép cho các kỳ ngắn hơn một năm Phần II. Rủi ro và Thu nhập 1. Những vấn đề cơ bản của rủi ro và thu nhập 2. Rủi ro của một tài sản đơn lẻ 3. Rủi ro của một nhóm tài sản 4. Rủi ro và thu nhập: Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) Phần III. Chi phí vốn 1. Tổng quan về chi phí vốn 2. Chi phí vốn vay dài hạn 3. Chi phí vốn cổ phiếu ưu đãi 4. Chi phí vốn cổ phiếu phổ thông 5. Chi phí vốn bình quân gia quyền 6. Chi phí biên và các quyết định đầu tư Phần IV. Các dòng tiền của dự án đầu tư dài hạn 1. Quy trình ra quyết định đầu tư dài hạn 2. Các dòng tiền liên quan 3. Tính dòng tiền đầu tư ban đầu 4. Tính các dòng tiền hoạt động 5. Tính dòng tiền kết thúc dự án Phần V. Các kỹ thuật đánh giá dự án đầu tư 1. Tổng quan các kỹ thuật lập ngân sách đầu tư 2. Thời gian thu hồi vốn 3. Giá trị hiện tại ròng 4. Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ 5. So sánh NPV và IRR Phần VI. Rủi ro và chọn lọc các dự án đầu tư 1. Những rủi ro trong các dự án đầu tư dài hạn 2. Các phương pháp ứng xử với rủi ro Rủi ro và các dòng tiền vào Phân tích nhạy cảm và phân tích tình huống Phân tích mô phỏng 3. Các tỷ lệ chiết khấu điều chỉnh rủi ro 4. Sự chọn lọc các dự án đầu tư So sánh các dự án với đời dự án không bằng nhau Công nhận các lựa chọn thực tế hay lựa chọn chiến lược Sự hạn chế về vốn Phương pháp tỷ lệ hoàn vốn nội bộ Phương pháp giá trị hiện tại thuần Liên hệ Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: 028 62 704 666 Email: Contact@CFOCapital.vn Chứng nhận hoàn thành Khóa học được cấp bởi CFO Việt Nam Một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Giám đốc Tài chính.
InHouse Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
02 buổi
675
Giới thiệu Một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều doanh nghiệp thất bại là do năng lực quản trị tài chính còn hạn chế, đặc biệt trong việc hoạch định nguồn tài trợ dài hạn và quản trị vốn lưu động, thể hiện qua tình trạng thiếu vốn, mất tính thanh khoản. Mục tiêu của Quản lý vốn lưu động là để đảm bảo rằng công ty có thể duy trì liên tục các hoạt động của nó và có dòng tiền đủ để đáp ứng cả nợ ngắn hạn trưởng thành và các chi phí hoạt động sắp tới. Chương trình  KINH NGHIỆM QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG HIỆU QUẢ  do CFO Việt Nam tổ chức sẽ giúp người tham dự nhận được những kiến thức nền tảng và kinh nghiệm thực tiễn nhằm ứng dụng vào việc quản lý hiệu quả các tài sản và các nguồn tài chính ngắn hạn. Mục tiêu Sau khi hoàn thành Khóa học, học viên sẽ: Biết cách thức tổ chức quản lý vốn lưu động của doanh nghiệp một cách hiệu quả. Đối tượng Thành viên HĐQT, HĐTV, Ban Giám đốc, Ban điều hành. Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng; Giám đốc bộ phận, Trưởng/phó trưởng phòng ban chức năng; Chuyên viên Tài chính, kế toán; Chuyên viên đầu tư. Nội dung đào tạo Các tỷ số tài chính liên quan đến quản lý vốn lưu động. Quản lý nguồn vốn chiến lược. Các kinh nghiệm quản lý các khoản phải thu từ khách hàng,giảm thiểu nợ xấu Quản lý khoản phải trả như thế nào cho hiệu quả. Quản lý hàng tồn kho như thế nào cho hiệu quả. Quản lý dòng tài chính như thế nào cho hiệu quả. Các dấu hiệu cảnh báo của một doanh nghiệp thiếu tiền. Các hành động bù đắp thiếu hụt tiền và ngăn chặn hiện tượng “chảy máu tiền Liên hệ Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: 028 62 704 666 Email: Contact@CFOCapital.vn Chứng nhận hoàn thành Khóa học được cấp bởi CFO Việt Nam Một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Giám đốc Tài chính.
InHouse Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
02 buổi
675
Giới thiệu Ngày 24/2/2017, Chính phủ đã ban hành  Nghị định 20/2017/NĐ-CP (“Nghị định 20”)  quy định về Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/5/2017. Đây được đánh giá là cột mốc quan trọng nhất trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện các quy định quản lý thuế về giao dịch liên kết tại Việt Nam trong hơn 10 năm qua. Nghị định cũng thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc ban hành các quy định thuế nhất quán với khuôn khổ thuế quốc tế về  Chống xói mòn cơ sở tính thuế & chuyển lợi nhuận (“BEPS”). Nghị định 20  đưa ra các thay đổi cực kỳ quan trọng so với quy định hiện hành về quản lý thuế đối với giao dịch liên kết đang được nêu tại  Thông tư 66/2010/TT-BTC” (“Thông tư 66”)  và chính thức áp dụng một số đề xuất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (“OECD”) về  việc Chống xói mòn cơ sở tính thuế & chuyển lợi nhuận (“BEPS”). Các nội dung mới trong  Nghị định 20  có tác động rất lớn đến yêu cầu tuân thủ của các doanh nghiệp lớn có giao dịch liên kết, cụ thể là đến mô hình các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty Mẹ – Con, Công ty Liên kết và đặc biệt là đến khối Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tập đoàn đa quốc gia. Nghị định 20  ban hành nhiều yêu cầu tuân thủ khắt khe hơn cho các Doanh nghiệp đang có giao dịch liên kết. Mặc dù cho đến ngày 01/05/2017  Nghị định 20  mới có hiệu lực thi hành nhưng nhiều tác động tiềm tàng của  Nghị định 20  có thể ảnh hưởng đến Doanh nghiệp cho cả năm 2017. Vì vậy, các Doanh nghiệp cần nhanh chóng nghiên cứu các ảnh hưởng này và chủ động có kế hoạch tuân thủ phù hợp. Để nắm bắt được các nội dung chính của Nghị định 20 và lộ trình thực hiện BEPS tại Việt Nam, Doanh nghiệp cần nhanh chóng tìm câu trả lời cho các nội dung cơ bản sau đây: Các thay đổi quan trọng nhất giữa Nghị định 20 và Thông tư 66 là gì? Doanh nghiệp bị tác động như thế nào bởi Nghị định 20? Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết 3 cấp bao gồm những Hồ sơ gì? 4 mẫu Tờ khai giao dịch liên kết mới yêu cầu bổ sung thêm thông tin gì so với trước đây? Doanh nghiệp có biết các yêu cầu thông tin trong mẫu Hồ sơ và Tờ khai mới? Doanh nghiệp có biết một số quy định mới về chi phí được trừ được nêu trong Nghị định 20? Cam kết của Việt Nam về việc thực hiện lộ trình BEPS như thế nào? Nội dung nào của BEPS được thể hiện trong Nghị định 20? Doanh nghiệp bị tác động như thế nào với các nội dung mới này? Doanh nghiệp sẽ bị ấn định thuế trong trường hợp nào? Làm sao để giảm thiểu rủi ro bị ấn định thuế? Doanh nghiệp cần lên kế hoạch như thế nào để tuân thủ Nghị định 20? Việc nắm bắt không kịp thời, không đầy đủ các tác động của  Nghị định 20  sẽ làm  gia tăng rủi ro trong việc xác định nghĩa vụ thuế  phù hợp và có thể dẫn đến các khoản truy thu ngoài dự kiến khi Doanh nghiệp bị kiểm tra, thanh tra thuế sau này (đặc biệt là thanh tra về giá chuyển nhượng đối với các giao dịch liên kết). Với mong muốn đem đến kiến thức cập nhật mới nhất về các thay đổi trong  Nghị định 20 , chỉ ra các tác động thuế và giải thích việc thực hiện lộ trình BEPS tại Việt Nam sẽ ảnh hưởng đến các Doanh nghiệp như thế nào, tổng hợp các lưu ý không thể bỏ qua; và trình bày đến Doanh nghiệp những so sánh về ảnh hưởng thuế một cách rõ ràng và cụ thể nhất,  RSM Việt Nam  hân hạnh giới thiệu đến Quý Doanh nghiệp Khoá học:  “Nghị định 20/2017/ND-CP: Yêu cầu tuân thủ mới đối với giao dịch liên kết; và lộ trình thực hiện việc Chống xói mòn cơ sở tính thuế & chuyển lợi nhuận (“BEPS”) tại Việt Nam”. Mục tiêu Sau khi hoàn thành Khóa học, học viên sẽ: Nhận diện được các thay đổi quan trọng giữa Nghị định 20 so với Thông tư 66 Nắm bắt được lộ trình thực hiện BEPS và các nội dung quan trọng được đưa vào Nghị định 20 Nhận thức được các nghĩa vụ tuân thủ và rủi ro tiềm tàng trong việc thực hiện Nghị định 20 Hiểu biết sâu sắc hơn về các yêu cầu được nêu trong Nghị định 20. Từ đó, có thể đưa ra các đề xuất thuận lợi cho Doanh nghiệp và chủ động phòng ngừa các rủi ro tiềm tàng Đối tượng Thành viên HĐQT, HĐTV, Ban Giám đốc, Ban điều hành. Giám đốc tài chính; Trường phòng tài chính; Giám đốc Nhân sự; Trưởng phòng Nhân sự. Nội dung Tổng quan về quá trình hình thành khuôn khổ thuế quốc tế BEPS Nội dung và các tác động cơ bản của BEPS đến tiến trình cải cách thuế quốc tế Lộ trình thực hiện BEPS tại Việt Nam và kế hoạch hành động của Cơ quan thuế Tổng quan về các quy định liên quan đến giao dịch liên kết tại Việt Nam Phân tích sâu hơn về giao dịch liên kết và cách thức quản lý rủi ro Tóm tắt những thay đổi quan trọng trong Nghị định 20 và các nội dung BEPS được triển khai, bao gồm: Mở rộng khái niệm giao dịch liên kết Định nghĩa lại các mối quan hệ liên kết 4 mẫu Tờ khai giao dịch liên kết Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết 3 cấp Điều kiện được trừ của một số giao dịch liên kết đặc thù Miễn trừ về thông tin trên mẫu Tờ khai và Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết Nguyên tắc bản chất quyết định hình thức Nguồn dữ liệu Cơ quan thuế Các biện pháp và kiến nghị đến Doanh nghiệp để quản lý và phòng ngừa rủi ro về thuế hiệu quả hơn Liên hệ Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: 028 62 704 666 Email: Contact@CFOCapital.vn Chứng nhận hoàn thành Khóa học được cấp bởi CFO Việt Nam Một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Giám đốc Tài chính
InHouse Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
02 buổi
675
Giới thiệu Cạnh tranh trong kinh doanh  ngày càng khốc liệt  và không thiếu những  “chiêu trò”  đã được đem ra sử dụng. Nhiều doanh nghiệp vì thiếu quan tâm tìm hiểu kỹ càng các khía cạnh pháp lý trong quá trình hoạt động đã phải đối diện với  những rắc rối  và  tranh chấp kéo dài  làm ảnh hưởng kết quả kinh doanh, thậm chí dẫn đến  nguy cơ phá sản, bị thôn tính. Chương trình  “05 Vấn Đề Cốt Lõi về Pháp Lý Doanh Nghiệp & Kinh Doanh”  do CFO Việt Nam tổ chức sẽ mang đến cho Anh/Chị  cơ hội tiếp nhận trực tiếp sự chia sẻ kinh nghiệm thực tế  từ một trong những luật sư tranh tụng hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực hợp đồng và giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực kinh tế. Mục tiêu Qua chương trình, học viên sẽ: Có cái nhìn toàn diện, những  kiến thức cốt lõi  về pháp luật, quy trình, thủ tục pháp lý trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư nhằm bảo vệ tốt nhất  quyền, lợi ích hợp pháp  của doanh nghiệp, cổ đông. Đối tượng Chủ Doanh nghiệp; Đại diện pháp luật Thành viên Ban Giám đốc, Ban điều hành; CFO, Giám đốc phòng ban; Giám đốc sale & marketing, Chuyên viên bán hàng; Các cá nhân khác có quan tâm. Nội dung 1. Những vấn đề pháp lý về thành lập Doanh nghiệp và xin Giấy phép đầu tư  (không bao gồm Thuế và Kế toán) 2. Các vấn đề pháp lý quan trọng về quan hệ nội bộ trong Công ty  (Quan hệ cổ đông/ Thành viên góp vốn) 3. Các vấn đề pháp lý quan trọng về huy động vốn, chuyển nhượng vốn góp, cổ phần 4. Các vấn đề pháp lý quan trọng khi xem xét Hợp đồng thương mại 5. Các vấn đề pháp lý quan trọng về Giải quyết tranh chấp Liên hệ Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: 028 62 704 666 Email: Contact@CFOCapital.vn Chứng nhận hoàn thành Khóa học được cấp bởi CFO Việt Nam Một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Giám đốc Tài chính
InHouse Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
02 buổi
675
Giới thiệu Trong thời gian qua, hàng loạt các quy định   về Quản lý Thuế đối với giao dịch liên kết/ chuyển giá (Transfer Pricing) được ban hành,  các thay đổi cực kỳ quan trọng  này đã được  chính thức áp dụng nhằm Chống xói mòn cơ sở tính thuế & chuyển lợi nhuận (“BEPS”) . Các nội dung mới (cụ thể là Nghị định 20 và Thông tư 41) có  tác động rất lớn đến yêu cầu tuân thủ của các doanh nghiệp lớn có giao dịch liên kết  đến mô hình các  Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty Mẹ – Con, Công ty Liên kết và đặc biệt là đến khối Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tập đoàn đa quốc gia,  và đây là một trong những  trọng tâm của công tác thanh tra, kiểm tra thuế năm 2018. Theo đó,  các quy định đã ban hành đưa ra những yêu cầu tuân thủ khắt khe hơn cho các Doanh nghiệp đang có giao dịch liên kết. Vì vậy, các Doanh nghiệp cần nắm bắt các ảnh hưởng này và chủ động có kế hoạch tuân thủ phù hợp. Để nắm bắt được các nội dung chính của Nghị định 20 và Thông tư 41 và lộ trình thực hiện BEPS tại Việt Nam, Doanh nghiệp cần nhanh chóng tìm câu trả lời cho các nội dung cơ bản sau: Các thay đổi quan trọng nhất giữa Nghị định 20, Thông tư 41 và Thông tư 66 là gì? Doanh nghiệp bị tác động như thế nào bởi Nghị định 20 và Thông tư 41? Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết 3 cấp bao gồm những Hồ sơ gì? 4 mẫu Tờ khai giao dịch liên kết mới yêu cầu bổ sung thêm thông tin gì so với trước đây? Doanh nghiệp có biết các yêu cầu thông tin trong mẫu Hồ sơ và Tờ khai mới? Doanh nghiệp có biết một số quy định mới về chi phí được trừ được nêu trong Nghị định 20 và Thông tư 41? Cam kết của Việt Nam về việc thực hiện lộ trình BEPS như thế nào? Nội dung nào của BEPS được thể hiện trong Nghị định 20 và Thông tư 41? Doanh nghiệp bị tác động như thế nào với các nội dung mới này? Doanh nghiệp sẽ bị ấn định thuế trong trường hợp nào? Làm sao để giảm thiểu rủi ro bị ấn định thuế? Doanh nghiệp cần lên kế hoạch như thế nào để tuân thủ Nghị định 20 và Thông tư 41? Việc nắm bắt không kịp thời, không đầy đủ các tác động của quy định sẽ làm gia tăng rủi ro trong việc xác định nghĩa vụ thuế phù hợp và có thể dẫn đến các khoản truy thu ngoài dự kiến khi Doanh nghiệp bị kiểm tra, thanh tra thuế sau này (đặc biệt là thanh tra về giá chuyển nhượng đối với các giao dịch liên kết). Với mong muốn đem đến kiến thức cập nhật mới nhất về các thay đổi, chỉ ra các tác động thuế và giải thích việc thực hiện lộ trình BEPS tại Việt Nam sẽ ảnh hưởng đến các Doanh nghiệp như thế nào, tổng hợp các lưu ý không thể bỏ qua; và trình bày đến Doanh nghiệp những so sánh về ảnh hưởng thuế một cách rõ ràng và cụ thể nhất,  CFO Việt Nam  phối hợp cùng  RSM Việt Nam  hân hạnh giới thiệu đến Quý Doanh nghiệp Khoá học: “ Cập Nhật Những Thay Đổi Cực Kỳ Quan Trọng Về Giao Dịch Liên Kết/ Chuyển Giá (Transfer Pricing), Và Lộ Trình Thực Hiện BEPS (Chống Xối Mòn Cơ Sở Tính Thuế & Chuyển Lợi Nhuận) Tại Việt Nam ”. Mục tiêu Sau khi hoàn thành Khóa học, học viên sẽ: Nhận diện được các thay đổi quan trọng giữa Nghị định 20, Thông tư 41 so với Thông tư 66 Nắm bắt được lộ trình thực hiện BEPS và các nội dung quan trọng được đưa vào Nghị định 20 và Thông tư 41 Nhận thức được các nghĩa vụ tuân thủ và rủi ro tiềm tàng trong việc thực hiện Nghị định 20 và Thông tư 41 Hiểu biết sâu sắc hơn về các yêu cầu được nêu trong Nghị định 20 và Thông tư 41. Từ đó, có thể đưa ra các đề xuất thuận lợi cho Doanh nghiệp và chủ động phòng ngừa các rủi ro tiềm tàng Đối tượng Thành viên HĐQT, HĐTV, Ban Giám đốc, Ban điều hành; Giám đốc tài chính; Trường phòng tài chính; Giám đốc Nhân sự; Trưởng phòng Nhân sự. Nội dung Tổng quan về quá trình hình thành khuôn khổ thuế quốc tế BEPS Nội dung và các tác động cơ bản của BEPS đến tiến trình cải cách thuế quốc tế Lộ trình thực hiện BEPS tại Việt Nam và kế hoạch hành động của Cơ quan thuế Tổng quan về các quy định liên quan đến giao dịch liên kết tại Việt Nam Phân tích sâu hơn về giao dịch liên kết và cách thức quản lý rủi ro Tóm tắt những thay đổi quan trọng trong Nghị định 20 và các nội dung BEPS được triển khai, bao gồm: Mở rộng khái niệm giao dịch liên kết Định nghĩa lại các mối quan hệ liên kết 4 mẫu Tờ khai giao dịch liên kết Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết 3 cấp Điều kiện được trừ của một số giao dịch liên kết đặc thù Miễn trừ về thông tin trên mẫu Tờ khai và Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết Nguyên tắc bản chất quyết định hình thức Nguồn dữ liệu Cơ quan thuế Các biện pháp và kiến nghị đến Doanh nghiệp để quản lý và phòng ngừa rủi ro về thuế hiệu quả hơn Thông tư 41 hướng dẫn một số điều tại Nghị định 20 Liên hệ Điện thoại:   028 62 704 666  |  028 66 701 666 Hotline | Email:  0938 512 399 (Ms Mai) |  Mai.Truong@CFOCapital.vn   0968 798 939 (Ms Ngọc) |  Ngoc.Ngo@CFOCapital.vn   03 9999 5887 (Ms Phương) |  Phuong.Le@CFOCapital.vn   Địa điểm: Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh Chứng nhận hoàn thành Khóa học được cấp bởi CFO Việt Nam Một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Giám đốc Tài chính
InHouse Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
04 buổi
675
Giới thiệu  Xây dựng hệ thống quản trị hiệu suất theo mô hình “BSC & KPI”  (Balanced Score Cards & Key performance Indicators) được các chuyên gia nhận diện là một trong những  công cụ quản trị mục tiêu hiệu quả nhất  trên thế giới. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy việc triển khai thực hiện  đúng, đủ  mô hình BSC & KPI sẽ giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp  chuyển hóa mục tiêu chiến lược doanh nghiệp xuống các phòng ban một cách nhất quán , từ đó phát triển chi tiết xuống từng cá nhân trong doanh nghiệp  các chỉ số đo lường hiệu suất một cách định lượng, đo đếm được . Triển khai thành công mô hình BSC & KPI sẽ đảm bảo doanh nghiệp  có được một hệ thống đo lường hiệu quả mục tiêu chiến lược tổ chức một cách toàn diện nhất . Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến Quý Doanh nghiệp cơ hội tiếp nhận sự chia sẻ từ Chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam, thông qua Khóa học chuyên sâu về  “Quản lý hiệu quả công việc theo mô hình Thẻ Điểm Cân Bằng BSC & KPI”. Bằng kinh nghiệm huấn luyện & tư vấn triển khai thực tế thành công cho hàng loạt các doanh nghiệp có quy mô ngàn tỷ .  Với thời lượng 02 ngày,  các nội dung đúc kết đặc sắc nhất  được chuyển tải chắc chắn sẽ giúp học viên  nắm bắt các kỹ thuật, kinh nghiệm thực tiễn quý báu  nhằm triển khai một cách chính xác, nhanh nhất và đặc biệt có thể  áp dụng ngay  vào doanh nghiệp của mình. Mục tiêu Hệ thống hóa các kiến thức tổng quan về BSC & KPI; Ứng dụng BSC & KPI vào hoạch định chiến lược kinh doanh trong Doanh nghiệp Áp dụng BSC & KPI để quản trị mục tiêu kinh doanh phù hợp với các doanh nghiệp; Thiết lập BSC & KPI để đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên; Xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ trên cơ sở BSC & KPI; Xây dựng từ điển năng lực để đánh giá hoàn thiện KPI; Sử dụng BSC & KPI để nâng cao năng lực quản lý điều hành tại Doanh nghiệp; Đối tượng Chủ doanh nghiệp; Hội đồng thành viên; Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; Ban điều hành; Giám đốc tài chính; Giám đốc Nhân sự; Trưởng phòng Nhân sự; Cán bộ quản lý trung; Cá nhân/ nhóm được giao nhiệm vụ thực hiện xây dựng KPIs…; Những ai quan tâm đến cân bằng mục tiêu và đánh giá hiệu quả công việc. Nội dung  Những vấn đề của Quản lý hiệu quả công việc; Quy trình triển khai thực tiễn hệ thống quản trị hiệu suất BSC/KPI; Chủ đề chiến lược & bản đồ chiến lược; Thiết kế Mục tiêu công ty theo Thẻ điểm cân bằng; Xây dựng các chỉ số đo lường, chỉ tiêu, ngưỡng; Cách phát triển Mục tiêu công ty xuống phòng ban; Hoàn thiện chỉ số đo lường hiệu suất (KPI) cấp phòng ban; Xây dựng chỉ số đo lường hiệu suất (KPI) cá nhân; Ứng dụng kết quả đánh giá BSC/KPI trong quản trị nhân sự; Chia sẻ case thực tế triển khai thành công; Thảo luận các tình huống thực tế tại doanh nghiệp Liên hệ Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: 028 62 704 666 Email: Contact@CFOCapital.vn Chứng nhận hoàn thành Khóa học được cấp bởi CFO Việt Nam Một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Giám đốc Tài chính