Trương Minh Hạnh

2 course (s) of Trương Minh Hạnh

Trương Minh Hạnh
04 buổi
Short-term
Teamwork – đơn giản là một nhóm người cùng nhau làm việc, hay sâu hơn một chút, là đoàn kết để cùng đạt được một mục tiêu nào đó. Nếu bạn dành thời gian lướt qua những bản tin tuyển dụng ngày nay, trong 10 vị trí đăng tuyển thì đã có đến 9 hay thậm chí cả 10 vị trí đòi hỏi ở ứng viên kỹ năng làm việc nhóm. Bởi nhà tuyển dụng không cần tuyển dụng một quyển sách, hay một cái máy vi tính mà thực chất là một con người có khả năng làm việc, hợp tác, tương tác với những thành viên khác. Điều đó chứng tỏ kỹ năng làm việc nhóm có vai trò vô cùng quan trọng. Nhưng để tiến hành được quá trình này một cách toàn diện không đơn giản chút nào. Khóa học "Kỹ Năng Làm Việc Nhóm" với mục tiêu giúp học viên nắm được các kiến thức để xây dựng và quản lý nhóm làm việc hiệu quả, hiểu các phương thức đánh giá hiệu quả làm việc nhóm, vận dụng các biện pháp đào tạo và phát triển nhóm, hỗ trợ nhằm tăng hiệu quả làm việc nhóm. Mục tiêu đào tạo Hiểu được vai trò và tầm quan trọng của làm việc nhóm để đạt được mục tiêu của tổ chức; Nắm được nguyên tắc, quy trình & phương pháp xây dựng và phát triển nhóm làm việc hiệu quả; Nắm được những mấu chốt quan trọng mang tính thực tiễn để có thể dẫn dắt một nhóm làm việc hiệu quả, phát huy tinh thần đồng đội cũng như khả năng làm việc của từng thành viên trong nhóm nhằm hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu của công ty. Hiểu và biết cách phát huy, cải thiện những kỹ năng mềm quan trọng trong làm việc nhóm như: giao tiếp, giải quyết vấn đề, ra quyết định, giải quyết xung đột, mâu thuẫn. Đối tượng học viên Các cấp quản lý & lãnh đạo doanh nghiệp. Đội ngũ quản lý cấp trung (giám đốc chức năng trưởng phó các phòng, ban, bộ phận trong doanh nghiệp). Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này. Nội dung chương trình Phần I. Xây dựng mục đích & Các mục tiêu của nhóm Xác định rõ mục đích của nhóm Mục đích của nhóm phải phù hợp với mục đích của tổ chức Cụ thể hóa các mục tiêu Hiểu được sứ mạng của công ty Làm việc vì mục đích chung hướng tới kết quả cao hơn Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế Phần II. Xác định vai trò & Trách nhiệm của thành viên trong nhóm Hiểu tính cách các thành viên nhóm Đánh giá điểm mạnh – điểm yếu các thành viên Ma trận trách nhiệm các thành viên Chứng tỏ sự tích cực của bản thân Tôn trọng người khác Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế Phần III. Vai trò của người lãnh đạo nhóm Thống nhất sứ mạng của nhóm Xây dựng cách làm việc theo nhóm và cam kết Phát triển đặc thù của nhóm Đánh giá kết quả thực hiện công việc Theo dõi nhóm và việc thực hiện của cá nhân Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế Phần IV. Tính hiệu quả của nhóm Đặc điểm của nhóm hiệu quả Xây dựng hiệu quả nhóm Đặc điểm của nhóm không hiệu quả Tuyển dụng ứng viên Cam kết tuân thủ nội quy nhóm Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế Phần V. Giao tiếp & Khen thưởng trong nhóm Truyền đạt, trao đổi và báo cáo Năng động trong giao tiếp nhóm Sử dụng ý kiến đóng góp và hướng dẫn Kỹ năng lắng nghe tích cực Khen thưởng thành viên tích cực Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế Phần VI. Giải quyết xung đột trong nhóm Giải quyết xung đột nhóm Nguồn gốc của xung đột nhóm Các cách giải quyết sự khác biệt Xây dựng lòng tin để giảm xung đột Tăng cường kỹ năng giao tiếp và quan hệ nhóm với nhau Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế Phần VII. Đánh giá và tổng kết chương trình (Nội dung chương trình ở trên có thể thay đổi cho phù hợp theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp) Phương pháp giảng dạy Lớp học được phân chia theo nhóm nhỏ học viên để thảo luận và chia sẻ. Phương pháp đào tạo nhấn mạnh đến việc học viên làm trung tâm dựa trên các bài tập tình huống, video clip, trò chơi... Phương pháp không đặt nặng tính lý luận, giáo điều. Giảng viên trình bày lý thuyết ngắn gọn, học viên cần tham gia tích cực trong các bài tập ngắn. Sau mỗi phần trình bày của các nhóm học viên, giảng viên gợi ý để điều chỉnh giải pháp và đúc kết những bài học nhỏ theo từng đề mục. Chuyên gia sử dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học: Thảo luận mở (Open discussion) Nghiên cứu tình huống (Case study) Bài tập tự đánh giá (Self-assessment) Thuyết giảng ngắn đề tài thực tế (Mini-lecture)
Trương Minh Hạnh
04 buổi
Short-term
Phân tích và Nắm bắt Tâm lý Khách hàng là công việc không hề đơn giản. Không chỉ đơn thuần phụ thuộc vào kỹ năng quan sát mà là cả quá trình tìm hiểu, đánh giá, vận dụng mọi yếu tố để đưa ra bảng phân tích cho từng đối tượng khách hàng phù hợp. Chính vì vậy, tìm cách nắm bắt được dòng suy nghĩ của khách hàng, giải mã chiếc hộp đen ý thức của khách hàng là công việc quan trọng giúp bạn có được thành công trong việc thương thuyết với doanh nghiệp. Nhằm giúp bạn thực hiện công việc này hiệu quả hơn, khóa học kỹ năng Phân tích và Nắm bắt Tâm lý Khách hàng sẽ giúp bạn thấu hiểu và làm chủ các nội dung sau: Nhận diện và thấu hiểu tâm lý khách hàng mục tiêu Những yêu cầu của nền kinh tế dịch vụ Bán hàng là gì và liên quan như thế nào trong việc hiểu khách hàng? Nhu cầu của con người nói chung Maslow và của khách hàng trong kinh doanh và cách xác định Nhận diện 4 loại tính cách theo DISC và đặc trưng tâm lý của từng kiểu người Phong cách giao tiếp với từng loại Đánh giá tâm trạng qua biểu cử của nét mặt đối tác   Chiếm lĩnh nhận thức và điều khiển hành vi mua hàng của khách hàng mục tiêu Tại sao Khách hàng rời bỏ chúng ta? Mô hình của TedLevett Áp dụng thực tế vào Doanh Nghiệp để nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng. Các mong đợi của khách hàng và cách thỏa mãn những mong đợi đó Nghệ thuật từ chối khách hàng khi không thể thỏa mãn một đề nghị vượt quy định.   Nghệ thuật tâm lý trong chăm sóc khách hàng Tâm lý khách hàng từ một quan điểm và hai nguyên tắc trong bán hàng Các giai đoạn tâm lý của khách hàng trong tiến trình quyết định mua hàng Những loại khách hàng khó tính và cách ứng xử. Vận dụng quy trình giải quyết than phiền khiếu nại của khách hàng vào công việc thực tế Quản lý cảm xúc bằng nhận thức tích cực   Thực hành phân tích tâm lý khách hàng mục tiêu (thực hiện đan xen trong suốt quá trình học)   Kết quả đạt được Trang bị phương pháp xác định khách hàng mục tiêu có cơ sở khoa học tâm lý và những giá trị thấu hiểu chân dung tâm lý khách hàng mục tiêu Giúp người học thấu hiểu những yếu tố tâm lý tác động đến nhận thức và hành vi tiêu dùng của khách hàng Thay đổi nhận thức, hình thành lối tiếp cận khách hàng mục tiêu hiệu quả trong từng chiến lược sales - marketing