Hồ Bảo Luân

1 course (s) of Hồ Bảo Luân

Hồ Bảo Luân
02 buổi
Short-term
Giới thiệu Trong bối cảnh kinh doanh ngày càng  cạnh tranh khốc liệt , việc  liên tục hạ thấp giá thành  sản phẩm đang là mục tiêu phải hoàn thành nhằm  đảm bảo sự sống còn  của doanh nghiệp. Bài toán đặt ra cho doanh nghiệp không đơn giản là việc tìm mọi cách cắt giảm chi phí mà thực tế phải tìm mọi cách gia tăng hiệu suất sử dụng chi phí, tức là phải tổ chức quản lý chi phí một cách hiệu quả nhất. Tham gia chương trình  Quản lý Chi phí hiệu quả , anh/chị sẽ có những thay đổi lớn về mặt tư duy, học thuật, cũng như được chia sẻ những trải nghiệm thực tiễn về quản lý chi phí. Đây là một chương trình hướng vào kỹ năng, dựa trên việc giới thiệu những vấn đề quản lý cơ bản để trả lời cho câu hỏi làm thế nào để quản lý chi phí hiệu quả nhất trong doanh nghiệp. Mục tiêu Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có thể: Hiểu và quan tâm đúng mức vai trò quản lý chi phí đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Biết cách tạo ra sự đồng thuận trong toàn công ty về việc thực hiện quản lý chi phí đồng bộ hiệu quả. Lấy nền tảng, động lực cho sự tiết giảm chi phí lãng phí làm sức bật cho sự phát triển doanh nghiệp. Xác định được các chi phí không hiệu quả (NQC). Tiếp cận các phương thức quản lý chi phí hiệu quả: các phương thức loại bỏ bớt chi phí, các phương thức lựa chọn chi phí thấp nhất, các phương thức tận dụng chi phí. Trải nghiệm các phương pháp cải tiến chi phí: phương pháp JIT, phương pháp Kaizen,… Đối tượng Thành viên HĐQT, HĐTV, Ban Giám đốc, Ban điều hành. Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng; Giám đốc bộ phận, Trưởng/ phó trưởng phòng ban chức năng; Chuyên viên Tài chính, kế toán. Nội dung đào tạo Phần 1: Các loại chi phí Sự hình thành chi phí sản xuất, kinh doanh Chi phí cố định Chi phí biến đổi Xây dựng hệ thống khuyến nghị Phương pháp luận sáng tạo trong quản lý chi phí Bài tập nhóm Phần 2: Phân tích chi phí 9 câu hỏi để lựa chọn ý tưởng chi phí Các phương pháp phát triển ý tưởng quản lý chi phí hiệu quả Chi phí trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh Chi phí gián tiếp Phân tích 5 Why Xác định NQC – Loại bỏ Muda Bài tập nhóm Phần 3: Quản lý chi phí hiệu quả Các phương thức loại bỏ bớt chi phí Các phương thức lựa chọn chi phí thấp nhất Các phương thức tận dụng chi phí Thảo luận và bài tập nhóm Phần 4: Những phương pháp cải tiến chi phí Phương pháp JIT Phương pháp Kaizen (Kaizen thiết bị, Kaizen con người) Hệ thống thẻ Kanban 14 nguyên tắc trong hệ thống TPS (Toyota product system) Thảo luận và Bài tập nhóm. Liên hệ Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: 028 62 704 666 Email: Contact@CFOCapital.vn Chứng nhận hoàn thành Khóa học được cấp bởi CFO Việt Nam Một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Giám đốc Tài chính