Xây dựng Thang bảng lương theo Giá trị & Năng lực

04 buổi Short-term Executive General Labor Management

Course Description

KỸ NĂNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG TIỀN LƯƠNG THEO GIÁ TRỊ CÔNG VIỆC (3P)

Vui lòng chuyển tiếp đến Anh/Chị Đồng nghiệp/ Bộ phận có quan tâm.

Chia sẻ từ Chuyên gia Nhân sự Hàng đầu Việt Nam

Hệ thống thang bảng lương doanh nghiệp chỉ phát huy tác dụng khi có phần đánh giá năng lực. Đánh giá Giá trị công việc và Đánh giá Năng lực được coi là “cặp đôi hoàn hảo” trong Hệ thống tiền lương hiện đại. Đây là chương trình hết sức độc đáo được đúc kết từ kinh nghiệm tư vấn hàng trăm dự án của Thầy Ngô Đình Đức – Sáng lập & Tổng Giám đốc POCD (nguyên TGĐ L&A). Thông qua Khóa Đào tạo về “Kỹ năng xây dựng hệ thống tiền lương 3P theo giá trị công việc”, Ông Đức sẽ chia sẻ các cách thức, kinh nghiệm, tuyệt chiêu và phương pháp chiến lược trả lương cũng như sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp một cách tối ưu hóa nhất trên thị trường hiện nay.


Nội dung đào tạo

1. Chiến lược trả lương vs chiến lược sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp

 • Chiến lược nguồn nhân lực vs chiến lược trả lương
 • 02 thành tố quan trọng trong chiến lược trả lương: Hiệu quả công việc KPI và năng lực cá nhân
 • Các mô hình trả lương trên thế giới

2. Phương pháp hình thành một hệ thống tiền lương

 • Quy trình xây dựng một hệ thống tiền lương & đãi ngộ
 • Mục tiêu của hệ thống tiền lương
 • Các quyết định quan trọng trong việc xây dựng một hệ thống tiền lương
 • Cấu trúc thu nhập
 • Chiến lược trả lương

3. Đánh giá và xây dựng hệ thống chức danh

 • Rà soát cơ cấu tổ chức
 • Phân loại và hình thành hệ thống chức danh theo mô hình Position tree
 • Thực hành nhóm

4. Thiết lập yếu tố tính lương

 • Các yếu tố tính lương theo Hay/Milkovick
 • Tỷ trọng các yếu tố
 • Thiết lập hệ thống định giá giá trị công việc
 • Phương pháp đánh giá giá trị công việc (job evaluation)
 • Thực hành nhóm

5. Hình thành thang bảng lương

 • So sánh tiền lương thị trường
 • Tổng hợp và hình thành thang lương doanh nghiệp

6. Quy chế tiền lương và đãi ngộ

 • Cấu trúc quỹ tiền lương
 • Kết nối hệ thống đánh giá Kpi, Năng lực trong thu nhập
 • Quy chế lương & đãi ngộ

7. Xếp chuyển lương

 • Chuyển xếp lương cá nhân sang hệ thống tiền lương mới
 • Các cách thức hiệu chỉnh tiền lương do cơ cấu thay đổi, năng lực, lạm phát…


Sau khi hoàn thành khoá học:

 • Tự thiết kế được hệ thống tiền lương chuyên nghiệp cho doanh nghiệp
 • Hiểu được phương pháp trả lương hiện đại dựa trên giá trị công việc đóng góp và năng lực của cá nhân.
 • Hiểu được cách thức thiết kế cấu trúc thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp theo 03 cấu phần: cấu phần lương cơ bản, cấu phần lương theo hiệu quả công việc KPI, cấu phần lương theo năng lực cá nhân. Hiểu cách gắn chiến lược trả lương với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Course Duration

04 buổi