Quản lý rủi ro về Thuế trong ngành Logistics

02 buổi Short-term Accounting Logistics Tax Finance Supply Chain

Course Description

DOANH NGHIỆP CỦA BẠN CÓ MUỐN …

Quản lý tốt rủi ro về thuế đối với các dịch vụ logistics đang cung cấp?

 • Tuân thủ các quy định về nội dung trên Hóa đơn khi thực hiện các hoạt động logistics?
 • Nhận diện các rủi ro liên quan đến thuế GTGT đối với hoạt động Đại lý Hãng vận tải quốc tế và hoạt động kinh doanh logistics?
 • Tận dụng khả năng áp dụng thuế suất 0% đối với hoạt động vận tải quốc tế và dịch vụ xuất khẩu?
 • Nhận diện các rủi ro liên quan đến thuế Nhà thầu nước ngoài đối với các giao dịch xuyên biên giới?
 • Tận dụng cơ hội miễn thuế Nhà thầu nước ngoài đối với các khoản thanh toán cho đối tác nước ngoài?

DOANH NGHIỆP CỦA BẠN CÓ BIẾT …

 • Trên 600 doanh nghiệp logistics tại thị trường Việt Nam đang trăn trở về việc làm thế nào nắm bắt kịp thời các quy định thuế đối với hoạt động logistics?
 • Trên 90% các doanh nghiệp logistics đang đối mặt với tình huống không quản lý được đầy đủ các rủi ro về thuế trong quá trình hoạt động
 • Hàng loạt các khoản truy thu thuế phát sinh trong 02 năm trở lại đây đối với các hoạt động thanh toán cho đối tác nước ngoài (chia sẻ lợi nhuận, phí quản lý, phân bổ doanh thu và thuế GTGT,…)
 • Xử lý thuế đối với các hoạt động logistics thay đổi cực kỳ nhanh chóng và chưa được tập hợp đầy đủ trong các khóa học về thuế trước đây
 • Cơ hội xin miễn/ giảm thuế mở rộng với 67 Hiệp định tránh đánh thuế 02 lần đã được ký giữa Việt Nam với các nước trên thế giới?

Hãy ý thức được trách nhiệm quản lý rủi ro về thuế và nghĩa vụ phải tuân thủ trong một môi trường thuế phức tạp cần cập nhật liên tục.

Sẽ không bao giờ là quá muộn khi trang bị thêm kiến thức về các quy định mới, cách xử lý hiện hành của Cơ quan thuế và có cơ hội trao đổi thêm cách xử lý thuế chung của toàn ngành trong khóa học.

Hãy cùng tìm hiểu các nội dung trên qua Khóa học: “Quản lý rủi ro về Thuế trong ngành Logistics: Ẩn số và thách thức”.

✪ Mục tiêu Khóa học

Kết thúc Khóa học, Doanh nghiệp có thể:

 • Đạt được hiểu biết chung về các sắc thuế ảnh hưởng đến ngành logistics
 • Thảo luận các ảnh hưởng thuế quan trọng đối với các hoạt động chính
 • Thảo luận và nắm bắt cách xử lý chung của toàn ngành
 • Tìm hiểu về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế 02 lần
 • Trao đổi và nhận được sự tư vấn trực tiếp của Giảng viên

✪ Ai nên tham dự

 • Chủ Doanh nghiệp, Tổng Giám đốc, Giám đốc
 • Giám đốc Tài chính, Kế toán Trưởng, Bộ phận Kiểm soát Nội bộ
 • Giám đốc Tuân Thủ, Trưởng/ Phó Bộ Phận Kế toán/ Tuân Thủ
 • Chuyên viên Tuân Thủ, Chuyên viên Kế toán Thuế
 • Và các cá nhân có quan tâm

✪ Nội dung Khóa học

I: Các ảnh hưởng thuế quan trọng của ngành logistics

 1. Nhìn ra thế giới và nhìn lại Việt Nam: Tổng quan về ngành và các ảnh hưởng thuế quan trọng:
 • Theo Thông lệ quốc tế
 • Theo Luật thương mại Việt Nam
 • Cam kết WTO về dịch vụ logistics
Quay về thực tại: Nhận diện các rủi ro thuế có thể phát sinh đối với các khoản thu nhập nhận được và chi phí chi ra cho đối tác nước ngoài Thách thức: Ảnh hưởng thuế quan trọng đến hoạt động Đại lý Hãng vận tải nước ngoài Ẩn số : Ảnh hưởng thuế quan trọng đối với hoạt động kinh doanh logistics Trao đổi xử lý thuế đối với các khoản chia sẻ lợi nhuận, phí quản lý và các khoản thanh toán khác ra nước ngoài Xác định nghĩa vụ thuế của ngành thông qua 05 câu hỏi cơ bản Nguyên tắc cơ quan xác định nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển phát quốc tế

II: Áp dụng nhuần nhuyễn Hiệp định tránh đánh thuế 02 lần

 1. Nhìn nhận Hiệp định ở góc độ tổng quát nhất
  Nội luật và Hiệp định: Các nguyên tắc cơ bản cần biết khi áp dụng Hiệp định
 2. Loại thuế nào bị chi phối bởi Hiệp định?
 3. Làm sao biết Doanh nghiệp có hay không Cơ sở thường trú tại Việt Nam?
 4. Xác định thu nhập từ vận tải quốc tế theo Hiệp định
 5. Quan trọng hơn là làm cách nào để áp dụng được Hiệp định
 6. Bí quyết lập luận hiệu quả với cơ quan thuế
  Bộ hồ sơ áp dụng Hiệp định đối với Hãng vận tải và Hãng hàng không quốc tế
 7. Thảo luận các tình huống thực tế tại doanh nghiệp.

Course Duration

02 buổi