Phân tích BCTC dành cho Lãnh đạo Doanh nghiệp

02 buổi Short-term Accounting Executive Finance

Course Description

Báo cáo tài chính là tổng hợp những ghi chép bằng số liệu phản ảnh toàn bộ các giao dịch trong quá khứ của hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, đội ngũ Lãnh đạo doanh nghiệp bắt buộc phải trang bị cho mình khả năng thấu hiểu được những số liệu khô khan của Báo cáo tài chính dưới góc độ là ngôn ngữ kinh doanh để làm cơ sở đưa ra các quyết định điều hành doanh nghiệp một cách chính xác và hiệu quả nhất.

Tham dự Chương trình PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DÀNH CHO LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP do CFO Vietnam tổ chức, Quý lãnh đạo doanh nghiệp sẽ có cơ hội trang bị những kinh nghiệm cốt lõi để nắm bắt được ý nghĩa từng dòng trên các Báo cáo tài chính, cũng như các con số quan trọng nhất trong toàn bộ các báo cáo này mà từ đó Quý vị có thể đánh giá chính xác được sức mạnh tài chính, những tiềm năng, hiệu quả kinh doanh, những triển vọng và rủi ro trong tương lai,…

MỤC TIÊU:

Giúp các lãnh đạo doanh nghiệp, các nhà đầu tư:

  • Hiểu rõ bản chất của các Báo cáo tài chính
  • Nắm vững tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, phân tích được dòng tiền của doanh nghiệp  
  • Ra quyết định dựa trên các chỉ số tài chính nhằm đem lại lợi nhuận tối ưu nhất

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

  • Chủ Doanh nghiệp,
  • Thành viên HĐQT, HĐTV,
  • Thành viên Ban Tổng Giám Đốc, Ban Điều hành
  • Giám đốc các phòng ban chức năng ( không có chuyên môn TC-KT)

Chương trình cũng dành cho các chuyên viên tài chính, chuyên viên tín dụng, chuyên viên thẩm định dự án đầu tư, thẩm định dự án, các nhà đầu tư để hiểu rõ về đơn vị đối tác trước khi thực hiện giao dịch.


GIẢNG VIÊN: NGUYỄN HỮU THÀNH
Phó Tổng giám đốc Tập đoàn AsiaInvest

  • Ông Thành có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị Tài chính Doanh nghiệp, với hơn 10 năm đảm nhiệm các vị trí Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Giám đốc Tài chính của các Công ty FDI tại Việt Nam. Ông Thành đang là chuyên gia tư vấn tham gia trực tiếp vào các dự án xây dựng Hệ thống Quản lý Tài chính – Kế toán chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam. Ông Thành cũng đang là giảng viên của các chương trình đào tạo chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng kế hoạch ngân sách doanh nghiệp, tài chính kế toán dành cho lãnh đạo, phân tích tình hình doanh nghiệp,… do CFO Việt Nam triển khai theo yêu cầu “may đo” của doanh nghiệp tại Việt Nam
  • Hiện nay, Ông Thành cũng đồng thời đảm nhiệm các vai trò Tổng Giám đốc Công ty Nguồn lực CFO; Giám đốc Đầu tư Syngience Investment, Giám đốc Điều hành CFO Việt Nam và là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội các Nhà Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VACD).

Course Duration

02 buổi