Quyết toán thuế và kinh nghiệm nhận diện và quản lý rủi ro trong việc triển khai Hóa đơn điện tử

02 buổi Short-term Accounting Tax Finance

Course Description

Các lưu ý khi quyết toán thuế và kinh nghiệm nhận diện và quản lý rủi ro trong việc triển khai Hóa đơn điện tử

Trong thời điểm cuối năm các doanh nghiệp bất kể quy mô nhận thấy việc chuẩn bị tờ khai quyết toán thuế luôn là một thách thức lớn đối với doanh nghiệp, bên cạnh áp lực về thời gian của các kỳ quyết toán thuế TNDN & TNCN cùng với tốc độ thay đổi nhanh chóng của các quy định thuế có thể làm Doanh nghiệp không cập nhật kịp thời nhiều xử lý thuế quan trọng.

Với khối lượng quy định thuế được ban hành liên tục trong thời gian gần đây, các Doanh nghiệp chắc chắn phải tiêu tốn rất nhiều thời gian trong việc theo dõi, nghiên cứu và cập nhật liên tục các quy định mới và mong muốn biết được các thay đổi nào sẽ tác động cụ thể đến hoạt động Doanh nghiệp.

Việc nắm bắt không kịp thời, không đầy đủ các quy định về thuế còn làm gia tăng rủi ro trong việc xác định nghĩa vụ thuế phù hợp và có thể dẫn đến các khoản truy thu ngoài dự kiến khi Doanh nghiệp bị kiểm tra, thanh tra thuế sau này. 

Bên cạnh đó, một trong những mối quan tâm lớn của doanh nghiệp là việc chuyển đổi từ giao dịch sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, theo đó làm thế nào để các doanh nghiệp cần nhanh chóng nhận diện và quản lý rủi ro trong việc triển khai Hóa đơn điện tử để tránh bị động khi chính thức áp dụng.

Nội dung chính của khóa đào tạo:


I. Cập nhật Quy định và kỹ năng Quyết toán thuế

 • Nắm bắt được các thay đổi quan trọng về thuế trong năm
 • Được cập nhật các xử lý thuế đặc thù trong một số ngành nghề phổ biến
 • Nhận diện các thay đổi quan trọng và so sánh ảnh hưởng thuế từ các thay đổi này
 • So sánh và cập nhật cách giải thích gần đây của Cơ quan thuế về quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN
 • Nhóm, gộp và phân loại các khoản mục chi phí không được trừ một cách hiệu quả khi khi quyết toán thuế TNDN và cập nhật các xử lý mới nhất về chi phí không được trừ
 • Nhận biết được các điểm rủi ro thường gặp khi quyết toán thuế TNCN và cập nhật cách xử lý
 • Thảo luận về lập kế hoạch thuế và phương pháp phòng ngừa rủi ro về thuế
 • Cập nhật cách xử lý thuế mới nhất cho một số trường hợp đặc biệt đáng lưu ý

II. Nhận diện và quản lý rủi ro, sai sót triển khai Hóa đơn điện tử 

 • Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn giấy (tự in/đặt in) cần lưu ý gì?
 • Doanh nghiệp đang sử dụng HĐĐT cần lưu ý gì?
 • Các hoạt động nội bộ khi sử dụng HĐĐT cần lưu ý gì?
 • Thảo luận các vướng mắc thường gặp liên quan đến HĐĐT theo các quy định hiện hành

(a). Gợi ý các bước chuẩn bị việc chuyển đổi sang HĐĐT theo Nghị Định 119

 • Lên kế hoạch triển khai HĐĐT
 • Rà soát quy trình, chính sách có thể bị ảnh hưởng khi chuyển đổi sang HĐĐT
 • Huấn luyện nội bộ quy trình mới về HĐĐT
 • Xem xét đánh giá các Nhà cung cấp dịch vụ

(b). Vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình sử dụng HĐĐT

Đối với HĐĐT đầu vào

 • Hình thức nhận HĐĐT (email/ web, ảnh hưởng đến thời gian ghi nhận chi phí/ khấu trừ thuế)
 • Xác nhận tính hợp pháp của hóa đơn (rủi ro/ sai sót thường gặp, giải pháp hạn chế rủi ro, vấn đề về hóa đơn doanh nghiệp bỏ trốn)
 • Theo dõi nội bộ về hóa đơn đã thanh toán/ chưa thanh toán
 • Phương thức quản lý và truy cập hóa đơn
 • Lưu trữ HĐĐT (định dạng, phương thức lưu trữ để thuận tiện truy xuất, luân chuyển chứng từ giữa các phòng ban)

Đối với HĐĐT đầu ra

 • Thông báo phát hành HĐĐT (thủ tục đăng ký, và phát hành hóa đơn tại trụ sở/chi nhánh, mẫu hóa đơn dùng chung/riêng)
 • Tạo lập, xuất hóa đơn (thời điểm lập hóa đơn theo đặc điểm hoạt động KH, sử dụng hóa đơn giữa các chi nhánh/ đơn vị phụ thuộc)
 • Chữ ký người mua hàng
 • Giao nhận hàng hóa cho Khách hàng (hóa đơn đi đường)
 • Xử lý HĐĐT đã lập (sai sót, hàng hóa bị trả lại một phần/ toàn bộ, điều chỉnh tăng/ giảm, chiết khấu trên hóa đơn)
 • Hóa đơn trả hàng, bảo hành
 • Quản lý, lưu trữ (hình thức lưu trữ)
 • Chuyển đổi HĐĐT.

(c). Chia sẻ, thảo luận về Những sai sót, gian lận thường gặp về hóa đơn, cách thức nhận diện và phòng tránh rủi ro

Với mong muốn đem đến kiến thức cập nhật mới nhất về các thay đổi, chỉ ra các tác động thuế sẽ ảnh hưởng đến các Doanh nghiệp như thế nào, tổng hợp các lưu ý không thể bỏ qua; chia sẻ một số kinh nghiệm thực tiễn để ngăn ngừa những rủi ro thường gặp

 

Course Duration

02 buổi