Cập nhật Quyết toán thuế

 • InHouse
 • Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
 • 028 66 701 666
02 buổi

Course Description

Giới thiệu

Như Quý Anh/Chị đã biết, với khối lượng lớn các quy định về thuế, cũng như các hướng dẫn về quyết toán thuế  vừa được các Cơ quan thuế ban hành ồ ạt, các Doanh nghiệp chắc chắn phải tiêu tốn rất nhiều thời gian để theo dõi, nghiên cứu, cập nhật. Quan trọng hơn hết, các Doanh nghiệp đều mong muốn nhanh chóng cập nhật các thay đổi kiểm soát các tác động cụ thể như thế nào đến Doanh nghiệp của mình?

Việc nắm bắt không kịp thời, không đầy đủ các hướng dẫn, trả lời về quyết toán thuế  sẽ làm gia tăng rủi ro trong việc xác định nghĩa vụ thuế phù hợp và có thể dẫn đến các khoản truy thu ngoài dự kiến khi Doanh nghiệp bị kiểm tra, thanh tra thuế sau này.

Với mong muốn hỗ trợ Doanh nghiệp nhanh chóng cập nhật đầy đủ và dễ dàng các nội dung liên quan đến việc quyết toán thuế, chỉ ra các thay đổi về thuế đang ảnh hưởng đến hầu hết các Doanh nghiệp, tổng hợp các lưu ý không thể bỏ qua về quyết toán thuế và trình bày đến Doanh nghiệp những so sánh về ảnh hưởng thuế của  một cách rõ ràng và cụ thể nhất, CFO Việt Nam hân hạnh giới thiệu đến Quý Doanh nghiệp Khoá học “CẬP NHẬT MỚI NHẤT VỀ QUYẾT TOÁN THUẾ”

 

Nội dung đào tạo

Phần 1: Quyết toán Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN)

1. Lưu ý tổng quát về quyết toán thuế TNDN

 • Nguyên nhân gây chênh lệch kế toán và thuế?
 • Các khoản mục thường gây ra chênh lệch trên Báo cáo kế toán
 • Chi tiết các bước thực hiện điều chỉnh trên Tờ khai quyết toán thuế
 • Những lưu ý khác trên Tờ khai quyết toán không thể bỏ sót

2. Doanh thu chịu thuế TNDN đã được xác định đúng chưa?

 • Khác biệt chính giữa doanh thu chịu thuế và doanh thu kế toán là gì?
 • Lưu ý về thời điểm xác định doanh thu chịu thuế đối với dịch vụ
 • Xác định doanh thu chịu thuế trong một số trường hợp đặc biệt
 • Làm thế nào để hạn chế sai sót
 • Đâu là những vấn đề phải lưu ý về Chi phí được trừ?
 • Nhắc lại những nguyên tắc cơ bản nhất
 • 05 vấn đề lớn về chi phí khấu hao
 • Chi phí tiền lương và 04 vấn đề cần lưu ý
 • Chi phí không tương xứng với doanh thu và 03 lưu ý quan trọng
 • 02 vấn đề lớn về phí dịch vụ trả cho công ty liên kết
 • 06 lưu ý chính về chi phí vượt định mức/ bị giới hạn
 • Một số rủi ro khác liên quan đến các khoản chi
 • Các quy định mới về các khoản chi khác đáng chú ý

3. Sai sót thường gặp khi xử lý Thu nhập khác và Chuyển lỗ

4. Một số vấn đề mới

 • Quy đổi tỷ giá ngoại tệ theo quy định thuế và kế toán
 • Hướng dẫn chi tiết cách thức xử lý một số vấn đề liên quan trong trường hợp năm tài chính lệch năm dương lịch
 • Kê khai giao dịch liên kết,
 • Xu hướng kiểm tra, thanh tra thuế

5. Lưu ý quan trọng về Hồ sơ quyết toán thuế TNDN

 • Các thay đổi về mẫu biểu theo quy định mới
 • Các chỉ tiêu cần chú ý của Tờ khai 03/TNDN
 • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán
 • Yêu cầu mới về hồ sơ khai thuế kèm Báo cáo tài chính

Phần 2: Quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

1. Tình trạng cư trú của cá nhân trong năm tính thuế

 • Mô hình gợi ý các vấn đề cần nhận diện
 • Làm thế nào xác định đúng tình trạng cư trú?
 • Giảm thiểu sai sót khi xác định tình trạng cư trú

2. Thu nhập chịu thuế có những vấn đề gì?

 • 05 sai sót thường gặp khi xác định thu nhập chịu thuế
 • Thời điểm xác định và các lưu ý quan trọng
 • Một số lưu ý về thu nhập chịu thuế và không chịu thuế
 • 05 vấn đề thường gặp về việc quy đổi thu nhập chịu thuế (gross- up)
 • Một số điểm cần lưu ý nếu doanh nghiệp thực hiện chính sách tiền thuế giả định, tiền nhà giả định
 • Các sai sót phổ biến về chứng từ hỗ trợ

3. Lưu ý về các khoản giảm trừ thu nhập chịu thuế TNCN

 • Những lưu ý quan trọng
 • Giảm trừ gia cảnh cho bản thân
 • Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
 • Các khoản giảm trừ khác
 • Về cấp mã số thuế cho người phụ thuộc tại hồ sơ quyết toán
 • Hướng dẫn cách kê khai Phụ lục bảng kê mẫu 05-3/BK-TNCN

4. Quyết toán thuế TNCN

 • Đối tượng quyết toán thuế TNCN
 • Trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN
 • Trường hợp tự thực hiện quyết toán thuế TNCN
 • Các lưu ý quan trọng về hồ sơ quyết toán thuế TNCN
 • Một số chú ý về nơi nộp hồ sơ quyết toán
 • Thời hạn nộp hồ sơ
 • Một số xử lý riêng có liên quan trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi)

Liên hệ

Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 62 704 666
Email: Contact@CFOCapital.vn

Chứng nhận hoàn thành Khóa học được cấp bởi CFO Việt Nam Một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Giám đốc Tài chính

Course Duration

02 buổi