Quản lý Chi phí Hiệu quả

02 buổi Short-term Accounting

Course Description

Giới thiệu

Trong bối cảnh kinh doanh ngày càng cạnh tranh khốc liệt, việc liên tục hạ thấp giá thành sản phẩm đang là mục tiêu phải hoàn thành nhằm đảm bảo sự sống còn của doanh nghiệp. Bài toán đặt ra cho doanh nghiệp không đơn giản là việc tìm mọi cách cắt giảm chi phí mà thực tế phải tìm mọi cách gia tăng hiệu suất sử dụng chi phí, tức là phải tổ chức quản lý chi phí một cách hiệu quả nhất.

Tham gia chương trình Quản lý Chi phí hiệu quả, anh/chị sẽ có những thay đổi lớn về mặt tư duy, học thuật, cũng như được chia sẻ những trải nghiệm thực tiễn về quản lý chi phí. Đây là một chương trình hướng vào kỹ năng, dựa trên việc giới thiệu những vấn đề quản lý cơ bản để trả lời cho câu hỏi làm thế nào để quản lý chi phí hiệu quả nhất trong doanh nghiệp.

Mục tiêu

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có thể:

 • Hiểu và quan tâm đúng mức vai trò quản lý chi phí đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
 • Biết cách tạo ra sự đồng thuận trong toàn công ty về việc thực hiện quản lý chi phí đồng bộ hiệu quả.
 • Lấy nền tảng, động lực cho sự tiết giảm chi phí lãng phí làm sức bật cho sự phát triển doanh nghiệp.
 • Xác định được các chi phí không hiệu quả (NQC).
 • Tiếp cận các phương thức quản lý chi phí hiệu quả: các phương thức loại bỏ bớt chi phí, các phương thức lựa chọn chi phí thấp nhất, các phương thức tận dụng chi phí.
 • Trải nghiệm các phương pháp cải tiến chi phí: phương pháp JIT, phương pháp Kaizen,…

Đối tượng

 • Thành viên HĐQT, HĐTV, Ban Giám đốc, Ban điều hành.
 • Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng;
 • Giám đốc bộ phận, Trưởng/ phó trưởng phòng ban chức năng;
 • Chuyên viên Tài chính, kế toán.

Nội dung đào tạo

Phần 1: Các loại chi phí

 • Sự hình thành chi phí sản xuất, kinh doanh
 • Chi phí cố định
 • Chi phí biến đổi
 • Xây dựng hệ thống khuyến nghị
 • Phương pháp luận sáng tạo trong quản lý chi phí
 • Bài tập nhóm

Phần 2: Phân tích chi phí

 • 9 câu hỏi để lựa chọn ý tưởng chi phí
 • Các phương pháp phát triển ý tưởng quản lý chi phí hiệu quả
 • Chi phí trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh
 • Chi phí gián tiếp
 • Phân tích 5 Why
 • Xác định NQC – Loại bỏ Muda
 • Bài tập nhóm

Phần 3: Quản lý chi phí hiệu quả

 • Các phương thức loại bỏ bớt chi phí
 • Các phương thức lựa chọn chi phí thấp nhất
 • Các phương thức tận dụng chi phí
 • Thảo luận và bài tập nhóm

Phần 4: Những phương pháp cải tiến chi phí

 • Phương pháp JIT
 • Phương pháp Kaizen (Kaizen thiết bị, Kaizen con người)
 • Hệ thống thẻ Kanban
 • 14 nguyên tắc trong hệ thống TPS (Toyota product system)
 • Thảo luận và Bài tập nhóm.

Liên hệ

Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 62 704 666
Email: Contact@CFOCapital.vn

Chứng nhận hoàn thành Khóa học được cấp bởi CFO Việt Nam Một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Giám đốc Tài chính

Course Duration

02 buổi