Kinh nghiệm xem xét hợp đồng và Kỹ thuật xử lý các vấn đề tranh chấp

02 buổi Short-term Accounting Executive Finance General Business Legal

Course Description

Giới thiệu 

Hợp đồng kinh tế giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự tồn tại, phát triển của Doanh nghiệp. Việc xem xét để chỉnh sửa nâng cao chất lượng của hợp đồng kinh tế trước khi tiến hành ký kết nhằm khắc phục những sơ hở, thiếu sót của hợp đồng, hạn chế tranh chấp xảy ra sẽ giúp Doanh nghiệp tránh được những thiệt hại hàng chục, hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng hoặc những hậu quả khác không thể lường hết được.

Tham gia chuyên đề “KINH NGHIỆM XEM XÉT HỢP ĐỒNG và KỸ THUẬT XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ TRANH CHẤP” sẽ giúp Anh/Chị hoàn toàn tự tin khi phê duyệt thông qua Hợp đồng kinh tế trước khi ký kết.

Mục tiêu 

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên có thể:

 • Hoàn toàn tự tin khi xem xét, đánh giá một hợp đồng từ các yếu tố pháp lý khác nhau;
 • Biết cách tập trung vào những điều khoản quan trọng của hợp đồng khi xem xét hay thương lượng;
 • Hiểu rõ những rủi ro trong quá trình đàm phán ký kết hợp đồng, xét từ góc độ quy trình hình thành hợp đồng, thời điểm hợp đồng có hiệu lực và rủi ro được chuyển giao;
 • Nắm vững các dạng tranh chấp, biết cách phòng ngừa rủi ro và giải quyết tranh chấp nếu xảy ra.

Đối tượng 

 • Chủ doanh nghiệp;
 • Hội đồng thành viên;
 • Hội đồng quản trị;
 • Ban Giám đốc;
 • Ban điều hành;
 • Cán bộ quản lý trung;
 • Các cá nhân khác có quan tâm.

Nội dung đào tạo

PHẦN 1: KINH NGHIỆM XEM XÉT HỢP ĐỒNG
1. Các vấn đề quan trọng liên quan đến hợp đồng;
2. Những vấn đề cần lưu ý khi xem xét Hợp đồng;
3. Các bài tập/tình huống thực hành.

PHẦN 2: KỸ THUẬT XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ TRANH CHẤP
1. Hiểu về tranh chấp Hợp đồng;
2. Những cách tiếp cận giải quyết tranh chấp hiện nay;
3. Các loại tranh chấp về hợp đồng và giải pháp xử lý;
4. Xử lý tình huống thực tế.

 

Course Duration

02 buổi